MANZUM HİKAYE TÜRÜ İLE MESNEVİ KARŞILAŞTIRMASI ,BENZERLİK VE FARKLILIKLARI

reklamlar
Manzum hikâye türü ile mesnevi türünü karşılaştırarak Seyfi Baba adlı metnin edebî gelenek içe­risindeki yerini tespit ediniz.
Mesnevi ile Manzum Hikâyenin Karşılaştırılması 
1. Mesneviler aruz ölçüsüyle ve beyitle yazılır, manzum hikâyelerde böyle bir zorunluluk yoktur. 
2. Her ikisini de yazarı bellidir. 
3. Her ikisi de olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı edebi metinlerdir.
 4. Mesnevilerin dili manzum hikâyeye göre daha fazladır. 
5. Her ikisinde de yapı unsurları (olay, zaman, yer, kişiler) vardır. 
6. Mesnevi Divan edebiyatı nazım şekillerindendir. Manzum hikâye modern biçimler arasına girer. 
7. Mesnevilerde didaktik konular işlendiğinde ders çıkarılabilir. Ancak manzum hikâyeler zaten didaktik özelliktedir. 
8. Mesneviler bireysel konuları işler ve konuları sınırlıdır. Manzum hikâyeler toplumsal konuları işler ve her şey konu olabilir.

Seyfi Baba adlı metnin edebî gelenek içe­risindeki yerini tespit ediniz.

Mesnevi, beyitlerle yazılır. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Olaylar uzun uzadıya anlatılabilir. Bu sebepten mesnevilerde kişi, zaman, mekân ve olay örgüsü bulunur. Bu özelliklerin hepsi manzum hikâyede de vardır. Manzum hikâyeler, mesneviler kadar uzun değildir. Seyfi Baba şiirinde şair, geleneksel bir anlatım biçimi olan mesnevi türünün imkânlarından faydalanmıştır. Ama kullanılan dil ve içerik bakımından mesneviyi modernize etmiştir.

Seyfi Baba adlı metin "manzum hikâye geleneği"ne bağlıdır.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.