HARNAMENİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 Harnâme'nin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili neler söylenebilir? Sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.

Harnâme'de yabancı kökenli sözcükler kullanılmasına rağmen dil, genel olarak sadedir. Harnâme'nin dili, devrinin dil özelliklerini yansıtmaktadır. Metinde günümüzde farklı şekillerde kullanılan kelimelerin o devirde nasıl yazıldıklarını görmekteyiz. “Bizim”-bizüm"; "işimiz-işimüz" şeklinde yazım farklılıkları vardır. Dil, zaman içinde değişerek ve gelişerek şimdiki halini almıştır. Bu durumun sebebi, dilin canlı bir varlık olarak yüzyıllar içerisinde gösterdiği deği­şimdir.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.