25 Şub 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB YAYINLARI,127.SAYFA

Reklamlar


127.SAYFA

1. Hamâme'nin yapısını oluşturan olayları ve olay örgüsünü tespit ederek tahtaya yazınız.
OLAY ÖRGÜSÜ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

2. Hamâme'de yapı unsurları olarak belirli bir zaman ve mekân var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.


3. Harnâme'nin kahramanlarını ve olay örgüsünü gerçeklikle ilişkilendirerek yazarın bu unsurlara hangi anlamlar yüklediğini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
KISA CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

4. Hamâme'deki temel çatışmayı ve temayı bularak defterinize yazınız.

KISA CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

5. Harnâme'dekki olayları ve temayı sosyal hayatla ilişkilendirerek yorumlayınız.


6. Hamâme, mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Eserin ritim, ahenk, dil, anlatım ve yapı özelliklerinden hareketle mesnevi nazım şeklinin özelliklerini tespit ederek defterinize yazınız.
7. Hamâme'nin yazılış amacı ve temel ifade biçiminden yola çıkarak mesnevi türünün şiirle ortak ve şiir­den farklı yönlerini belirleyiniz.



8. Hamâme'de kahraman olarak eşek ve öküzün seçilme nedeni nedir? Tema ve olay örgüsüyle ilişki- lendirek tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.


BİRBİRLERİNE KIYASLANABİLECEK BİRÇOK FARKLILIKLARININ OLMASIDIR.BU FARKLILIK ELİNDEKİYLE YETİNME TEMASI VE ONUN ETRAFINDA ŞEKİLLENEN OLAY ÖRGÜSÜYLE ELİNDEKİYLE KANAAT ETMEYEN EŞEK VE EŞEKTEN ÜSTÜN OLAN ÖKÜZÜN EKSİKLİK VE FAZLALIKLARI ÜSTÜNE KURULMUŞTUR...


9. “Bir eşek var idi zaif ü nizâr Yük elinden katı şikeste vü zâr”

“Benem ol gam yükindeki har-ı leng Gussalar balçığında vâlih ü denk”

Yukarıdaki beyitlerden yola çıkarak metinde kaç tür bakış açısı olduğunu belirleyiniz.
İLAHİ BAKIŞ AÇISI VE KAHRAMAN BAKIŞ AÇISI VARDIR.

10. Anlatıcının, Harnâme'dekki olay ve kişilerle ilişkisini değerlendiriniz. 

ANLATICI OLAY ÖRGÜSÜNÜ OLUŞTURMADA VE KAHRAMANLARIN RUH HALLERİNİ VERMEDE ETKİLİDİR.
11.

' “Ki teninde tü komamışdı yağır”

“Bizüm ulu işimüz odundur”

“K'ide tevkî'-i pâdişâha hilâf”

“Çün bular oldı ol azîze sebeb”

Yukarıdaki dizeler günümüz Türkçesiyle karşılaştırıldığında Harnâme'nin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili neler söylenebilir? Sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.
CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ


“Ki öküzi yaradıcak Hallâk Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzak”

“Bâtıl isteyü hakdan ayrıldum Boynuz umdum kulakdan ayrıldum”

“Hükm-i sultâna k'ola pâyende Çarh çâkerdürür felek bende”

Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Yukarıdaki beyitlerden yola çıkarak, birin­ci grup metnin yazıldığı dönemin sosyal özelliklerini; ikinci grup siyasi özelliklerini; üçüncü grup ise, dinî ha­yatını inceler. Grup sözcüleri sonuçları tahtaya yazarlar.


"Ki öküzi yaradıcak Hallâk/Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzak" dizelerinde, Hallâk sıfatına sahip olan Al­lah'ın yaratıcılık özelliği vurgulanır. Rezzak kelimesi de Allah'ın "rızık veren" anlamına gelen başka bir sıfatıdır. Bu sıfatların kullanılması, devrin dini hayatında Allah'ın yerini göstermesi bakımından önemli­dir.

"Bâtıl isteyü hakdan ayrıldum/ Boynuz umdum kulakdan ayrıldum" dizlerinde açgözlülük yapanla­rın mutlaka cezasını çekeceği anlatılmaktadır. Bu beyitte devrin sosyal hayatına eleştiri getirilmiştir. Elindekilerin kıymetini bilmeyenler, hırslarından çevrelerine zarar verir ve sonunda da elindekileri kaybederler. İnsanlar, insan olmalarının gereklerini noksansız yerine getirdiklerinde, toplumda adaletsizlik son bulacaktır.

"Hükm-i sultâna k'ola payende/ Çarh çâkerdürür felek bende" dizelerinde şair, padişahın hükümdarlığının ilelebet sürmesini; ona dünyanın kul, feleğin de köle olması dilemiştir. Şair burada eserini sunduğu padişahı övmekte, onun güç ve kudretinin sınırı olmadığını belirtmektedir. Bu beyit, ülkenin hükümdarlık sistemiyle yönetildiğine işaret eder.


12- “Yok mudur gökde bizüm ılduzumuz 
K'olmadı yir yüzinde boynuzumuz.”

Yukarıdaki beyti anlam bakımından yorumlayınız.

BEYİTTEKİ "ILDUZ" SÖZCÜĞÜ GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDE "YILDIZ" OLARAK KULLANILMAKTADIR. YILDIZ SÖZCÜĞÜ BAHT , ŞANS ANLAMINA GELDİĞİ İÇİN BEYİTTE "ACABA BİZİM BAHTIMIZ ,TALİHİMİZ YOK MUDUR"   ANLAMINDA KULLANILMIŞTIR.

6.ETKİNLİK

Mesnevi türünü araştırma konusu olarak alan öğrenci kürsüye gelerek bu edebî türün ortaya çıktığı dönem hakkında sunum yapar. Bu sunumda anlatılanlar Hamâme isimli mesnevinin özellik­leriyle ilişkilendirilerek tartışılır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.


9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Youtube kanalımız açıldı. Abone olmak isterseniz


▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar