DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI,MADDELER HALİNDE

reklamlar
DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI
DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI,MADDELER HALİNDE
DENEME İLE FIKRANIN FARKLILIKLARI,DENEME İLE FIKRA KARŞILAŞTIRMASI,MADDELER HALİNDE
  •  Makale ve fıkra gazete yazılarıdır.
  • Makalenin okuyucuyu inandırma amacı vardır. Fıkrada böyle bir amaç yoktur.
  • Makalede düşünceler sağlam ve objektif kanıtlara dayandırılmalıdır, fıkrada ise her türlü kişisel görüşe yer verilebilir.
  •  Makalenin konuları herkesi ilgilendiren türden seçilir, fıkrada ise genellikle günlük olaylar ve kişisel konular işlenir. Öyle ki gazetelerin belirli köşelerinde her gün aynı adların yazdığı fıkralar yayımlanır. Bunları yazanlar gazetenin çoğu kez kadrolu elemanlarıdır. Aynı durum makale için söz konusu değildir. Belirli alanlar­da uzmanlaşmış kişiler yazar makaleleri.
  •  Uzmanlıkla ilgili olduğu için makalelerin sözcük örgüsünde o uzmanlık dalına özgü terimler kullanılır. Bu yönden makalelerin anlatımı genellikle fıkra türüne göre daha nesnel, daha bilimseldir.
  •  Makale fıkraya göre daha geniş kapsamlı ve uzundur. Fıkrada konunun detaylarına giril­mez.
  •  Makalenin dili ve üslubu ciddidir, fıkra ise samimi sohbet üslubuyla yazılır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.