12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,121.SAYFA

121.SAYFA
DEĞERLENDİRME
www.edebiyatfatihi.net

1. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir için söylenemez?
A) Şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılmıştır.
B) İkinci Yeni’nin ses, ritim, ahenk anlayışına bağlı kalınmıştır.
C) Geleneksel söyleyişten yararlanma gayreti vardır.
D) Uzak çağrışımlara yer verilmek istenmez.
E) Açık bir anlatım kullanılmıştır.

2. Aşağıdaki şairleri, ilgili rakamları yazarak eserleriyle eşleştiriniz.
Refik Durbaş – Çırak Aranıyor
Nihat Behram – Yalın Yürek
Ataol Behramoğlu – Kızıma Mektuplar
Süreyya Berfe – Seçme Şiirler

3. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir yazan şairler ideolojinin sözcülüğünü yapmışlardır.
ikinci Yeni sonrası toplumcu şiir yazan şairle uzak çağrışımlara yer vermemişlerdir.
İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir yazan şairler toplumsal, ideolojik ve ekonomik temalar işlemişlerdir.
İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir yazan şairler toplumcu zihniyetle şiirlerini oluşturmuşlardır.

4. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D )  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde slogan üslubundan yararlanılmıştır.
( Y )  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde içeriğe önem verilmemiştir.
( D )  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temalar işlenmiştir.
( Y )  İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirde biçime önem verilmiştir.

5. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir, İkinci Yeni şiiri ile hangi bakımdan benzeşir?

Bahsedilen iki şiir akımı daha çok biçim bakımındaki serbestliğiyle ve kendilerine has ritmik yapılarıyla birbirine benzemektedir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.