26 Oca 2016

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,114.SAYFA

Reklamlar

114.SAYFA

1. “Acını" adlı şiir hangi zevk ve anlayışla yazılmış olabilir? O dönemde hâkim olan sanat ve kültürel zihniyet şiirin oluşmasında etkili olmuş mudur? Niçin?
“Acını” adlı şiir toplumcu bir zevk ve anlayışla oluşturulmuştur. 1960-1980 arasının Türkiye’sinde değişken bir siyasi ortam ve buna bağlı olarak sanat ve kültür alanlarında hızlı bir değişim, şiirin oluşmasında etkilidir. Bu dönem daha çok özgürlüklerin ele alındığı, demokratik hakların masaya yatırıldığı bir dönemdir.2. Şiirin anlam birimlerini ve bu anlam birimlerinin özelliklerini belirleyiniz. Bu anlam birimlerinin hangi anlam etrafında, nasıl birleştiklerini bulunuz.
Şiirde anlam dize dışına taşan bir niteliktedir. Dolayısıyla anlam mısrayı aşarak bentlerle bütünlenmiştir. Birbiri içinde tutarlı olan her bent ise şiirin bütününü ortak bir tema altında birleştirmiştir.
3. a. “Barışın annesi, sevinci emeğin”
“Özgürlüğün has adı, özlemi kardeşliğin”
Verilen örnek dizelerden hareketle slogan ve şiir arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
1960-1980 arası toplumcu şiirde sloganlar ön plandadır. Bu dönemde şiir ideolojilerin dili haline gelmiş, siyaset şiirde ağırlığını arttırmıştır. Dolayısıyla şiir de bir propaganda aracı olarak görülmüştür. Bu sebeple şiirlerde sloganlaşabilecek mısralara bolca yer verilmiştir.
b. Şair, fikrini yaymak veya taraftar kazanmak için şiirden nasıl yararlanmaktadır? Belirleyiniz.
Şair şiiri siyasi bir bildirge niteliğinde kaleme almıştır. Şiirin akılda kolay kalıcılığı, etkili bir söyleminin olması dolayısıyla taraftar kazanmakta önemli bir etkisi vardır.
c. Belirlediğiniz özelliklerden yola çıkarak şiirin temasını bulunuz.
Şiirin teması özgürlük ve eşitliktir.
ç. Şiirin temasının daha önce incelediğiniz şiirlerde işlenip işlenmediğini tartışınız. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız.
Şiirde ele alınan tema Tanzimat edebiyatından beri edebiyatımızda farklı şekillerde karşımıza çıkan bir temadır. Özellikle Nazım Hikmet ile birlikte şiirde bu tür temalar yoğunluk kazanmıştır.
4. Şiirin dilini aşağıdaki sorulara göre inceleyiniz.
•  Şiirin dili ve söyleyişinde aşırılık (alışılmadık kelimeler, uzun şiir cümleleri) var mıdır?
Şiirin dili ve söyleyişinde herhangi bir aşırılık söz konusu değildir.
•  Şiirin dilinde uzak çağrışımlara yer verilmiş midir?
Uzak çağrışımlara yer verilmemiştir.
•  Anlatım açık mıdır?
Şiirin anlatımı açıktır.
•  Gelenek sel söyleyişten yararlanılmış mıdır?
Şiirde geleneğin ötesinde yeni bir söylemle fakat toplumcu şiir geleneğine dayanan bir dil kullanılmıştır.
5. a. “Bulut, yurtluk, sürgün anı, kardeşliğin özlemi” şiirden alınan bu kelime ve kelime gruplarının oluşturduğu anlam ve çağrışımların özelliklerini belirtiniz.
Bu kelime grupları şiirin özgürlük temasını oluşturur niteliktedir. Bu imgeler Bahsedilen temayı derinleştirmiş ve daha somut kılmıştır.
b. Şiirdeki diğer kelime ve kelime gruplarının anlam ve çağrışımlarının özellikleri hakkında bilgi veriniz.
Şiirdeki diğer kelime ve kelime grupları genellikle gerçek anlamlarında kullanılmıştır fakat şiirin düşünsel boyutunu tamamlar niteliktedir. Çağrışım gücü zengin bu kelime ve kelime grupları işlevlerini yalın bir şekilde yerine getirmiştir.
6. a. “Acını” adlı şiiri aşağıdaki tabloda verilen özelliklere göre inceleyiniz. Bu özellikler varsa karşılarına şiirden birer örnek yazınız.
Ölçü: Serbest ölçü kullanılmıştır: “ Dün ve bugün belki, gelecekte asla / onarmaya sürgün acını nereye”
Ritim: Şiirin kendine özgü bir ritimselliği vardır: “ Özgürlüğün has tadı, özlemi kardeşliğin”
Ses Olayları: Şiirde ünsüz yumuşaması, kaynaştırma, ünsüz benzeşmesi gibi ses olayları vardır: büyüttüğüm
b. “Acını” adlı şiirin sesi, ritmi, ahengi “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirinden hangi özellikleriyle farklıdır? Şiirlerden örneklerle düşüncelerinizi belirtiniz.
İki şiir serbest ölçü ve kendine has birer ritme sahip olmaları dolayısıyla birbirlerine benzemektedir. Bir Otel de Sizin Adınız şiiri daha kesik, daha farklı bir söyleyişe sahiptir.
7. “Acını” adlı şiirde şairin söylemediği düşünceleri, duyguları nelerdir? Belirtiniz. Sizce şiirde hangi acı anlatılmaktadır?
8. Şiirin siz de uyandırdığı duyguları aşağıya yazınız.
9. Refik Durbaş “Acını” adlı şiirini yazarken hangi edebî geleneğe bağlı kalmış ve hangi kaynaklardan yararlanmıştır? Yaptığınız araştırmadan da yararlanarak belirtiniz.
Şair bu şiiri yazarken toplumcu şiir geleneğine bağlı kalmıştır. Halkın değerlerinden, çağın siyasi ve ekonomik durumlardan faydalanmıştır.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar