CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR BOŞLUK DOLDURMA SORULARI VE CEVAPLARI

reklamlar
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ BOŞLUK DOLDURMA
Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.
ÖZGÜN VE YEPYENİ İÇERİKLER

1) Türk edebiyatında ……………………. eğilimi Ahmet Haşim’in “Edebiyat Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle başlar.
2) Edebiyatımızda serbest nazmın ilk temsilcisi olarak Fransız sembolistlerden etkilenen ………………………………….. görülür.
3) Fütürizmin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi ………………………………..’tir.
4) Cumhuriyet dönemi şairlerinden Yusuf Ziya Ortaç ……………………………… topluluğundandır.
5) Maviciler (Mavi akımı) ……………….. akımına tepki olarak doğmuştur.
6) Serbest nazım ve toplumcu şiir döneminin ana teması …………………………………….. olmuştur.
7) ……………………………………………….. 21 yaşındayken büyük bir şöhret yakalamış ve “kaldırımlar şairi” olarak anılmıştır.
8) Saf şiirde …………………………. çok önemlidir.
9) Toplumcu gerçekçi şairler ………………………… akımından etkilenerek bugüne kadar gelmişlerdir.
10) Beş Hececiler topluluğunun sanatçılarının hepsi şiire ……………… ölçüsüyle başlamıştır.
11) Ankara’da ortaya çıkan ilk edebi topluluk ……………………dır.
12) Cumhuriyet dönemi edebiyatını etkileyen edebi akımlardan birisi de kuralsızlığı kural edinen ……………………. akımıdır.
13) 1980 kuşağı şairleri yazdıkları şiirlerde ………………….. birikimin önemine vurgu yapmışlardır.
14) ………………………………………… şiirlerini Cumhuriyet dönemi halk şiiri geleneğine bağlı olarak yazmıştır ancak saz çalmamıştır.
15) Aşık Veysel ………………………………………………. tarafından keşfedilip edebiyatımıza kazandırılmıştır.
16) Otuz beş yaş şairi olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı …………….. şiir geleneğine bağlı eserler yazmıştır.
17) Garip akımı şu üç ozanın adına bağlanır: Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, ………………………………………….. .
18) Attila İlhan’ın şiirleri sonucunda Türk şiirinde doğan harekete ………………………………….. adı verilmiştir.
19) Eski şiire tepki olarak doğduğu için ……………………. akımı birinci yeni olarak adlandırılmıştır.
20) Halk şairleri …………………………. ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.