BİR OTEL DE SİZİN ADINIZ ŞİİRİNDEKİ AHENK ÖZELLİKLERİ,KAFİYE VE REDİFLERİ,RİTİM VE SES AKIŞI...

“Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiiri aşağıdaki tabloda verilen ahenk özelliklerine göre inceleyiniz.
Ölçü: Serbest ölçü
Kafiye: 
İLK BİRİMDE:
giriniz/geldiniz (iniz zengin uyak)
akarken/sarkarken :("k" yarım uyak) 

II.BİRİMDE:
geçiniz/geldiniz/çıkageldiniz ( 
 şimdi / vakti (yarım uyak)
III.BİRİMDE
yaptınız /adınız ("ınız" zengin uyak)

Redif: 
giriniz/giriniz , arken , ... lar gibi ,
Ritim: Şiirde ritim ölçü olmamasına rağmen tekrarlanan kelimelerle sağlanmıştır.
Ses Akışı: 
ALİTERASYON VE ASONANS VE KELİME TEKRARLARIYLA SAĞLANMIŞTIR.
Söyleyiş Özelliği: Sanatlı, imgesel bir dil
Asonans: Siz sayın bayanlar, siz sayın baylar
Aliterasyon: Bir kuşluk vaktinin sarı solgun söylemiyle
İç Kafiye: Vakitlerden / birden

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.