BİR OTEL DE SİZİN ADINIZ ŞİİRİNDEKİ AHENK ÖZELLİKLERİ,KAFİYE VE REDİFLERİ,RİTİM VE SES AKIŞI...

“Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiiri aşağıdaki tabloda verilen ahenk özelliklerine göre inceleyiniz.
Ölçü: Serbest ölçü
Kafiye: 
İLK BİRİMDE:
giriniz/geldiniz (iniz zengin uyak)
akarken/sarkarken :("k" yarım uyak) 

II.BİRİMDE:
geçiniz/geldiniz/çıkageldiniz ( 
 şimdi / vakti (yarım uyak)
III.BİRİMDE
yaptınız /adınız ("ınız" zengin uyak)

Redif: 
giriniz/giriniz , arken , ... lar gibi ,
Ritim: Şiirde ritim ölçü olmamasına rağmen tekrarlanan kelimelerle sağlanmıştır.
Ses Akışı: 
ALİTERASYON VE ASONANS VE KELİME TEKRARLARIYLA SAĞLANMIŞTIR.
Söyleyiş Özelliği: Sanatlı, imgesel bir dil
Asonans: Siz sayın bayanlar, siz sayın baylar
Aliterasyon: Bir kuşluk vaktinin sarı solgun söylemiyle
İç Kafiye: Vakitlerden / birden

Hiç yorum yok


Yorumunuz için şimdiden teşekkürler...Blogger'da bir hesabınız yoksa ''Anonim'' veya ''Adı/Url'' bölümünü seçerek kolayca görüşlerinizi belirtebilirsiniz...

Blogger tarafından desteklenmektedir.