27 Ara 2015

BİR OTEL DE SİZİN ADINIZ ŞİİRİNDEKİ AHENK ÖZELLİKLERİ,KAFİYE VE REDİFLERİ,RİTİM VE SES AKIŞI...

REKLAMLAR

“Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiiri aşağıdaki tabloda verilen ahenk özelliklerine göre inceleyiniz.
Ölçü: Serbest ölçü
Kafiye: 
İLK BİRİMDE:
giriniz/geldiniz (iniz zengin uyak)
akarken/sarkarken :("k" yarım uyak) 

II.BİRİMDE:
geçiniz/geldiniz/çıkageldiniz ( 
 şimdi / vakti (yarım uyak)
III.BİRİMDE
yaptınız /adınız ("ınız" zengin uyak)

Redif: 
giriniz/giriniz , arken , ... lar gibi ,
Ritim: Şiirde ritim ölçü olmamasına rağmen tekrarlanan kelimelerle sağlanmıştır.
Ses Akışı: 
ALİTERASYON VE ASONANS VE KELİME TEKRARLARIYLA SAĞLANMIŞTIR.
Söyleyiş Özelliği: Sanatlı, imgesel bir dil
Asonans: Siz sayın bayanlar, siz sayın baylar
Aliterasyon: Bir kuşluk vaktinin sarı solgun söylemiyle
İç Kafiye: Vakitlerden / birden

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon