Anlatmaya bağlı bir edebi metinde olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan unsurları ile mesaj arasın­da araç ve amaç bakımından nasıl bir ilişki

reklamlar
SORU 
Anlatmaya bağlı bir edebî metinde; olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları ile mesaj arasın­da araç ve amaç bakımından nasıl bir ilişki olduğunu tartışınız. 
www.edebiyatfatihi.net
 CEVAP
Anlatmaya bağlı bir edebî metinde; olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân unsurları METNİN MESAJINI (İLETİSİNİ) VERMEDE VE SOMUTLAŞTIRMAYI SAĞLAMADA BİR ARAÇTIR ...BU UNSURLAR BİR BÜTÜNLÜK VE UYUM İÇİNDE KURGULANIR...



Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.