5 Ara 2015

9.SINIF EDEBİYA KİTABI CEVAPLARI MEB , 71.SAYFA

Reklamlar

9.SINIF EDEBİYA KİTABI CEVAPLARI MEB 2015-2016
SAYFA 71

3. Hasta Çocuk manzumesindeki olay örgüsünden hareketle, manzumedeki olayların gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanabilir olup olamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
Hasta Çocuk manzumesindeki olaylar, gerçek hayatta yaşanabilir niteliktedir. Metindeki gibi, bir çocuğun hastalanması, ona annesinin endişeli şekilde yardım etmesi, çocuğun iyileşip büyümesi ve annenin çocuğuna gösterdiği ilgi, gerçek hayatta bir BENZERİ yaşanabilir.
4. Hasta Çocuk manzumesiyle Hikâye şiirini yazılış amacı, anlatım ve çağrışım bakımlarından incele­yerek metinlerde hangi özelliklerin ön plana çıktığını belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.

Hasta Çocuk manzumesinin yazılış amacı gerçekliği bulunan bir olayı anlatmaktır.Hikaye şiirinde ise şairin bireysel duygularını aktarma amacı vardır.Hasta Çocuk çağrışım bakımından daha zayıfken Hikaye şiirinin çağrışımı güçlüdür , çok anlamlılık daha fazladır.

5. Aşağıda manzume ve şiir örnekleri verilmiştir. Manzume ve şiirlerin tür özelliklerini karşılarındaki noktalı bölümlere yazınız. Sizce bu şiirler neye göre pastoral, epik, lirik, satirik ve dramatik olarak adlandırılmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.

DRAMATİK ŞİİR 
  • Acıklı veya korkunç bir konuyu anlatan şiire denir. 
  • Acıklı ve korkunç bir olayı insanın gözü önünde tiyatro gibi canlandıran şiirdir.
  • Eski Yunan’daki tragedyalar ile başlayan dramatik şiir, günümüzde manzum tiyatrolarla varlığını sürdürmektedir. 
  • Batıda Cornille, Shakespeare vardır. Türk edebiyatında şiir ile yazılan tiyatro Tanzimat edebiyatında başlar. Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Faruk Nafiz dramatik şiirin ilk örneklerini verirler

DİDAKTİK ŞİİR

  • Bilgilendirmek, öğretmek amacıyla yazılmış şiirlere didaktik şiir denir.
  • Sözcük Grekçe “didasko”dan türetilmiş. 
  • Konusu düşüncedir.
  •  Kimi şiirlerde duygu ile öğreticilik iç içedir. 
  • Günümüzde öğretici eserler düzyazı ile yazılıyor. 
  • Eskiden yararlı düşünceler de belleklerde kolay kalması için küçük şiir dizeleriyle söylenirdi. Atasözlerinin bu günkü söyleniş biçimleri bile bu gerçeği doğrular niteliktedir:
Ak akça kara gün içindir. Az veren candan, çok veren maldan.
Sakla samanı, gelir zamanı. Yere bakan, yürek yakan.
Tencere dibin kara, seninki benden kara. Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir.
Eli boşa “Ağa uyur” derler; Kazanırsan dost kazan,
eli doluya “Ağa buyur” derler. düşmanı anan da doğurur.
Bunun yanında ilk sözlü sanat ürünlerinin şiir olduğu düşünülürse, öğretici nitelikteki ilk eserlerin de şiir olması çok doğaldır. Zaten yazılış nedeni ne olursa olsun, her sanat eserinde en azından güzel, özlü söz söyleme, iyi bir örnek olma özelliği ile bir eğiticilik, öğreticilik vardır. Sanat eserini söyleyen ya da yazan bunu amaçlamasa bile ortaya çıkan gerçek budur. Yine de çok eskilerden beri ahlâk, din, felsefe, bilim konularında öğretmeyi amaçlayan şiirler de yazılmıştır.
Batıdaki ilk öğretici şiir örneğini I.Ö. 8. yüzyılda yaşayan Hesiodos’ta buluyoruz.
Hesiodos ahlâk ve din bilgileri verir.
9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,   ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. 

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar