9.SINIF DİL VE ANLATIM MEB YAYINLARI CEVAPLARI ,75.SAYFA,

9.SINIF DİL VE ANLATIM MEB YAYINLARI CEVAPLARI , 75.SAYFA■ Yukarıdaki metinde altı çizili kelimelerde çok anlamlılık nasıl oluşmuştur? Metindeki çok anlamlı diğer kelimeleri bulunuz.
yola çıkmak : gitmek , koyulmak
basamakla çıkmak : bir şeyle yukarıya doğru varmak
Çorumdan çıkmak : ayrılmak

Yukarıda verilen "çık-" fiili çok anlamlılık ifade edecek şekilde kullanılmamış , sadece fiile getirilen yapım ekleriyle yeni bir sözcük türetilmiştir.Bu çok anlamlılık değil , yeni anlam kazanmaktır.
1. Bir kelimenin cümleden cümleye anlamı değişebildiği için, buna bağlı olarak eş anlamlısı da değişe­bilir. “Ancak” kelimesi “Size gelirim, ancak ödevimi bitirmem lazım.” cümlesinde “ama, fakat, lakin” anlamın­da kullanılmıştır. Siz de aynı kelimeyi “yalnız, sadece, bir tek, şimdi, şu anda, en fazla, en erken” anlam­larına gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.
 •  Bu çiçek ancak burada yetişir ( yalnız)
 • Elindeki para ancak iki gün yeter . (sadece)
 • Sinemaya ancak seninle giderim (bir tek)
 • İşlerimi ancak bitirebildim . (şimdi , şu anda)
 • Bu koli ancak 20 kilo gelir . (en fazla )
ANLAMA-YORUMLAMA
1. “Yaz, bağ, gül” kelimelerini eş seslilik özelliği gösterecek şekilde cümlelerde kullanınız.
 • Yaz bana sevgilim arada bir...
 • Yaz gelse de erik yesek...
 • Bağda üzüm topladık
 • Ayakkabı bağın çözülmüş...
 • Gül ki sevgilim içim şenlensin
 • Sen gül bahçemin en nadide gülüsün...
1. ETKİNLİK
■ Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini belirtiniz.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.