12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,101.SAYFA, DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

101.SAYFA


1. Aşağıdakilerden hangisi Garip dışında yeniliği sürdüren şiir için söylenemez?
A) Dilin bünyesine mal olmuş ahenk özelliklerinden yararlanılmıştır.
B) Serbest nazmın imkânlarından yararlanılmıştır.
C) Temaya uygun dil ve söyleyiş aranmıştır.
D) Genellikle ölçü kullanılmıştır.
E) Şiir imge ve söyleyiş bakımından öz şiire yakındır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Mavi Hareketi ’ne mensup bir şairdir?
A) Behçet Necatigil
B) Ahmet Oktay
C) Cahit Külebi
D) Erdem Bayazıt
E) Hilmi Yavuz

3. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

Garip dışında yeniliği sürdüren şiirde şairler, bireysel olanı dile getirirken toplumsal ögelerden yararlanmışlardır.

Garip  dışında  yeniliği  sürdüren  şiir  imge  ve  söyleyiş  bakımından öz şiire yakındır.

4. Garip dışında yeniliği sürdüren şiirle ilgili olarak aşağıda verilen yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( D )  Garip dışında  yeniliği  sürdüren  şiirde  şairler;  öz  şiir,  toplumcu  gerçekçi  şiir  ve  Garip
Hareketi ile getirilen yenilikleri kendi duyarlılıklarıyla yorumlamışlardır.
( D )  Garip dışında yeniliği sürdüren şiir nesre yaklaşmıştır.
( Y )  Garip dışında yeniliği sürdüren şiir Garip Hareketi ’ne karşıdır.

5. Garip dışında yeniliğini sürdüren şiir, edebiyatımızdaki hangi şiir geleneğinden etkilenmiştir?

Öz şiirden etkilenmiştir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.