12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,103.SAYFA

reklamlar
103.SAYFA 

2. a. Şiirin yapısını inceleyiniz. Şiirin yapısını oluşturan birimlerin adını belirtiniz.
Şiirler bentlerle oluşturulmuştur.
b. Şiirdeki birimler arasında nasıl bir ilişki vardır?
Şiirdeki birimler birbirini anlam bakımından tamamlar niteliktedir.
3. a.  Şiirin temasını bulunuz.
Şiirin teması yaşama sevincidir.
b.  Belirlediğiniz temanın edebiyat geleneği içindeki yerini açıklayınız.
Hayata karşı iyimserlik teması edebiyatımızda başından beri işlenegelmiş bir temadır.
c.  Bu temanın insana özgü hangi gerçekliği anlattığını belirtiniz.
Bu tema, hayatın her koşulda olursa olsun devam ettiği gerçeğini belirtir.
4. a. Yukarıda okuduğunuz şiirler İkinci Yeni şairlerinin hangi ruh hâllerini ortaya koymaktadır? Bu ruh hâli “Dilekçe” adlı şiirde de işlenmiş midir? Nasıl?
Bu şiirler İkinci Yeni şiirinin bunalımlı, kötümser ruh halini yansıtmaktadır. Bu ruh hali Dilekçe Adlı şiirde bir iyimserlikle birlikte verilmiştir.
b. İkinci Yeni şiirinde “bunalım” nasıl bir özellik kazanmıştır?
Bunalım, bu şiirin merkezindedir. Şiirler bu duygunun kelimelere yansımış halidir bu şiir akımında.
5. a. Şiirden kelime grupları ve cümleler seçip aşağıya yazınız.
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
İki kişi telefonla konuşurken
Olmayalım hemen üç kişi.
Mavi tren, yaz rüzgarları, kalbini sert ve serin tutan bir denizci
İkinci Yeni şiirinde neden alışılmışın dışında kelime grupları ve cümleler kullanıldığını açıklayınız.

Şairler şiire yeni bir soluk getirebilmek ve kendilerine has bir şiir dili oluşturmak için alışılmamış bağdaştırmalara sıklıkla yer vermişlerdir.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.