12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,107.SAYFA

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,FIRAT YAYINCILIK,107.SAYFA
107.SAYFA 
b. Şiirin teması ile aşağıda verilen sanat eserlerinin mesajları arasında nasıl bir benzerlik vardır?
www.edebiyatfatihi.net
UYARI: BU VE DİĞER İÇERİKLERİMİZİ AYNEN VEYA KELİMELERİNİ DEĞİŞTİREREK BAŞKA SİTELERDE YAYINLAYAMAZSINIZ...
Şiir ile resimler arasında hepsinin kaotik olması bakımından bir benzerlik vardır.

c. Şiirden belirlediğiniz tema edebiyat geleneği içinde nasıl bir yere sahiptir?

Bunalım teması daha çok cumhuriyet devrinde karşımıza çıkmaktadır. İlk dönemlerinde daha çok mistik bir mahiyette karşımıza çıkan bunalım teması, özellikle ikinci dünya savaşı sonrası bir kentli bunalımına, bireysel bunalıma yerini bırakmıştır.

ç. Belirlediğiniz tema insana özgü hangi gerçekliği ifade etmektedir?

Bu tema, insanın hayat karşısında kimi dönem düştüğü sıkıntıları dile getirmektedir.
www.edebiyatfatihi.net
23. a. Şeyh Galip’in aşağıdaki ve Ahmet Haşim’in arka sayfadaki şiirlerini okuyunuz. Şiirlerdeki imge ve söz sanatlarını belirleyiniz.

Şeyh Galip’te ilk beyitte inci ve sedef imgeleri vardır. Mübalağa, istiare gibi sanatlar kullanılmıştır. İkinci beyitte yastığı kerpiçe benzeterek teşbih sanatına başvurulmuştur. Yine Erjeng isminin kullanımıyla hem teşbih hem telmih sanatları kullanılmıştır.
Ahmet Haşim’de ise teşhis sanatının baskın olduğunu görüyoruz. Sevincin alnı, gönülde hayalin uyuşması gibi imgeler vardır.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.