11.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,TUTKU YAYINCILIK,90.SAYFA

90.SAYFAwww.edebiyatfatihi.net
1. Okuduğunuz haberyazıları ve sınıfa getirdiğiniz haber yazılarından yola çıkarak bu haberle­rin doğru, güncel, kolay anlaşılır ve ilginç olup olmadığını belirtiniz.
OKUDUĞUMUZ HABERLER DOĞRU , GÜNCEL ,KOLAY ANLAŞILIR VE İLGİNÇTİR.2. Okuduğunuz haber yazılarında daha çok kullanılan anlatım türleri nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.
AÇIKLAYICI VE ÖĞRETİCİ ANLATIM TÜRLERİ
3. Haber metinleri kimin ağzından aktarılmaktadır? Buna göre haber metinlerinde anlatıcının tavrını belirleyiniz.
III.TEKİL ŞAHIS AĞZINDAN AKTARILMAKTADIR. HABER METİNLERİNDE ANLATICI NESNEL BİR TAVIR TAKINMIŞTIR.

4. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin kaynakla­rını belirtiniz. Resmî, özel haberler ve ajans haberleri hakkında bilgi veriniz.
Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin kaynakla­rı haber ajansları , resmi ve özel haber kaynaklarıdır.
1) Resmi Haberler: Resmi haberler, resmi ve özel kuruluşlardaki yetkili kişilerden alınan haberlerdir.
2) Özel Haberler :Özel haberler, halk arasından toplanır.
3)  Ajans Haberleri: Ajans, haber toplama ve yayma işleriyle uğraşan kuruluştur.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.