Türkçe sözcüklerde neden uzun ünlü yoktur ?

Kökeni Türkçe olan kelimelerde bugün uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü, Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren kelimelerde görülür: adalet (ada:let), beraber (bera:ber), ifade (ifa:de), kaide (ka:ide), numune (numu:ne), sade (sa:de), şair (şa:ir)

Bu konuda Prof. Dr. Muharrem Ergin’in görüşü şöyledir. “ Türkçe uzun vokal (ünlü) yoktur. Türkçedeki sekiz vokalin yedisi normal uzunlukta vokal, yani kısa vokaldir. Bir tanesi ise normalden kısa vokaldir. Türkçedeki normal vokaller a, e, i, o, ö, u, ü,”dür. “ı” vokali ise normalden daha kısadır. Türkçedeki yedi vokalin tek başlarına hece olmalarına, bir hece sonunda veya içinde bulunmalarına göre, normal, normalden biraz uzun ve normalden biraz kısa şekilleri vardır. Fakat bu normalden biraz uzunluk ve kısalık kulakla hissedilemeyecek bir derecededir. Türkçedeki Arapça ve Farsça kelimelerde ise çok miktarda uzun vokal vardır. Bu yabancı uzun vokaller Türk ses organlarının suni ve hususi bir gayreti ile söylenmekte, bu gayret tam bir şekilde ancak aydın çevrelerde görünmekte, halk dilinde ise uzun vokaller çok defa kısalmaktadır. Çok kullanılan bazı yabancı kelimelerin vokal bakımından Türkçeleştiğini, yani uzun vokallerinin kısa vokale döndüğünü bugün edebi dilde de görmekteyiz.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.