10 Kas 2015

Milli ve memleketçi edebiyatın özellikleri hakkında bilgi maddeler halinde

REKLAMLAR

  • Milli ve memleketçi edebiyatın özellikleri hakkında bilgi
  • www.edebiyatfatihi.net editörü hazılardı
  • Milli ve memleketçi şiirde Anadolu ve Anadolu insanı temele alınır.
  • Buna bağlı olarak hece ölçüsünde, halkın kullandığı kelimelerin kullanılmasında, nazım şekillerinde, temalarda millilik göze çarpar. 
  • Şiirlerin memleketi anlatmak, ona dikkat çekmek gibi amaçları vardır. 
  • Yani bu şiirde asıl amaç hem bir bilinçlilik yaratmak hem de halk şiirinin estetik ögelerini şiire yansıtmaktır.
  • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.


  • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
  • Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon