17 Kas 2015

MEB 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları , sayfa 53 ,

Reklamlar


SAYFA 53
Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Bir Günün Sonunda Arzu şiiri­ni, ikinci grup J. Bernstein'ın metnini anlam yönünden inceler. İnceleme sonuçları grup sözcüleri tarafından açıklanır. Sonuçlar karşılaştırılarak hangi metnin çok anlamlı olduğu sebepleriyle birlikte belirtilir.

Şiirde  çok anlamlılık vardır , her okuyan kendince farklı yorumlamalarda bulunabilir. J. Bernstein'ın ŞİİRİ ANLAM BAKIMINDAN TEK ANLAMLIDIR. ANLATILMAK İSTENENLER DOĞRUDAN VE AÇIK ANLATILMIŞTIR. 

“Kuşlar mıdır onlar ki her akşam,
 Âlemlerimizden sefer eyler?”

 Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Her grup kendi arasında yukarıdaki dizeleri şiirin bütünündeki anlamla ilişkilendirerek yorumlar. Yorum farklılıklarının sebepleri tartışılır. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılır.


Yukarıda dizeler "akşam" vaktinin şairin dünyasındaki yerini anlatmaktadır. Akşam saatlerinde gün nasıl bitiyorsa her insanın dünyasında da hayaller , umutlar , sevinçlerin , üzüntülerin kuşlar gibi gittiğini ifade eder. Bu dizelerdeki "kuşlar" kelimesi semboliktir.

Herkesi farklı yorumlaması şiirin çok anlamlılığıyla ilgilidir. Herkes kendine göre çıkarımlarda bulunabilir.

1. Bir Günün Sonunda Arzu şiiri kaç birimden oluşmuştur? Her birimde işlenen konuyu tespit ediniz. Bu konuların hangi tema etrafında toplandığını belirleyerek defterinize yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

2. Şiirde gül ile fecr (fecir: şafak) arasında hangi yönlerden ilişki kurulmuştur? Bu ilişkinin şiirin tamamı­na nasıl yansıdığını tespit ederek söz konusu kelimelerin size neler çağrıştırdığını sözlü olarak ifade ediniz.

GÜL VE FECR KIRMIZI RENGİ İTİBARİYLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR
.3. Bir Günün Sonunda Arzu şiirinde hangi dizeler şiiri okuyan insanın kültürüne, anlayışına, zevkine ve ruh hâline göre yeni anlamlar kazanabilir? Şiirden örnekler gösteriniz.
KAZANABİLİR. Çünkü bu şiir çağrışım yönünden çok zengin ve sembolik bir şiirdir...ÖRNEĞİN 
GÖLLERDE BU DEM BİR KAMIŞ OLSAM...
Akşam, yine akşam yine akşam, suya baksam bir sırma kemerdir.
Şair burada akşamın gelmesiyle suların bir sırma kemere benzediğini ve akşamın bu vaktinde göllerde bir kamış olmak istediğini dile getirmektedir. Bu dizeler şiiri okuyan insanın kültürüne, anlayışına, zevkine ve ruh hâline göre yeni anlamlar kazanabilir

4. Bir eleştirmen “sonsuz iri güller” ifadesini, “ebedî hayat”olarak yorumlayabilir mi? Neden? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.

Yorumlayabilir , çünkü çağrışımı buna uygundur.

5. Bir Günün Sonunda Arzu şiirinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri sözlü olarak ifade ediniz.

BU ENFES ŞİİRİ BİR KEZ DAHA OKUYUP YORUMLAYINIZ

ANLAMA-YORUMLAMA
Bir şiirin çeşitli zamanlarda, farklı kişilerce değişik yorumlanabilmesinin sebepleri nelerdir? Def­terinize yazınız.

ŞİİRİN ÇOK ANLAMLILIĞIYLA İLGİLİDİR.

 Bir şiiri yorumlarken hangi ölçütleri göz önünde bulundurmamız gerekir? Maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

 CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


“Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
Nefesten yumuşak yağan bu yağmur.
Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince,
Aynalar yüzümü tanımaz olur.”
Necip Fazıl KISAKÜREK

Yukarıdaki dörtlükle ilgili yorumlarınızı defterinize yazınız.

Yağmur sözcüğü ilk anlamında değil , ZAMAN anlamında kullanılmıştır.

Abdülhak Hâmid TARHAN rolünü üstlenecek bir öğrenci seçilir. Seçilen öğrenci bir sonraki derste yapılacak röportaj için Abdülhak Hâmid TARHAN'ın hayatını ve edebî şahsiyetini araştırır; özellikle şairin Makber şiirini hangi ruh hâliyle ve niçin yazdığı konusu üzerinde yoğunlaşır.

ABDÜLHAK HAMİD EDEBİ ŞAHSİYETİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

Cahit Sıtkı TARANCI ve Asaf Hâlet ÇELEBİ rolünü üstlenecek iki öğrenci seçilir. Seçilen öğrenciler bir sonraki derste yapılacak röportaj için şairlerin hayatlarını ve edebî şahsiyetlerini araş­tırırlar. Bu araştırmada özellikle şairlerin şiirlerinde görülen tema, yapı ve dil özelliklerine yoğunlaşırlar.
9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar