1 Kas 2015

9.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,MEB (yeni baskıya göre güncel cevapları) ,SAYFA 42

Reklamlar

9.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,MEB (yeni baskıya göre güncel cevapları)

SAYFA 42


Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Çoban Çeşmesi şiirinin ilk dörtlüğünü, ikinci grup Birdenbire şiirinin ilk bölümünü anlatım özellikleri bakımından karşılaştırır. Grup sözcüleri ulaşılan sonuçları sözlü olarak ifade ederler.


  • Şair Çoban Çeşmesi şiirinin ilk dörtlüğünde bildiği , gördüğü çeşmeyle ilgili duygularını anlatmıştır.Bunu yaparken dili günlük kullanımdan çıkarak söz sanatlarını da kullanarak imgeli bir şekilde anlatmıştır. 

  • Birdenbire şiirinde ise şair doğa karşısındaki hayretini dile getirmiştir.Bir bahar tasvirinin yapıldığı birimde dil gerçek anlamından soyutlanarak anlatılmıştır.
1. a. “Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı” dizesindeki benzetme sanatının unsurlarını aşağıda­ki noktalı yerlere yazınız.


b. Otuz Beş Yaş şiirindeki “Dante gibi ortasındayız ömrün” dizesinde bulunan benzetme unsurları­nı yukarıdaki örnekte olduğu gibi tahtada gösteriniz.
2. “Ateşten kızaran bir gül arar da” dizesinde “gül” kelimesiyle ifade edilmek istenen nedir? Bu söz sanatına “Kurban olam kurban olam / Beşikte yatan kuzuya” (Anonim) dizesinde bulunan hangi kelime örnek olabilir? Sebepleriyle söyleyiniz.

"Gül" sözcüğü ile sususz kalan bağ ve bahçeler anlatılmaktadır.
Beşikte yatan kuzuya dizesinde kuzu bebek yerine kullanılmıştır.İSTİARE sanatı vardır. Çünkü benzeyen söylenmemiş , benzetilen söylenmiştir.

3. “Derinden derine ırmaklar ağlar” dizesinde ırmağa nasıl bir özellik yüklenmiştir? Bu özelliğin “Çöller düşünür, gün düşünür, gölgeler ağlar” (Emin Bülend SERDAROGLU) dizesinde de olup olmadığını tespit ediniz.

İNSANİ BİR ÖZELLİK YÜKLENMİŞTİR , Bu özellik verilen dizede de vardır.TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) SANATI YAPILMIŞTIR.

4. “Mermeri oyardı, taşı delerdi” dizesinde mermer ve taş kelimeleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi var­dır? Aynı türden bir ilişkinin “Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.” (Aşık Veysel ŞATIROGLU) dizelerinde olup olmadığını gösteriniz.

Mermer ve taş sözcükleri  birbiriyle ilişkilidir. Burada da TENASÜP (UYGUNLUK) sanatı vardır.

5. Şair, “Kerem'in sazına cevap veren bu” dizesinde Kerem ismiyle bize neyi hatırlatıyor? Siz de şiir­den benzer örnekler bularak defterinize yazınız.

Kerem ile Aslı hikayesini hatırlatıyor. (telmih sanatı ) Şiirde bundan başka Leyla İle Mecnun , Ferhat ile Şirin'e hatırlatma vardır.

6. “O hızla dağları Ferhat yarınca / Başlamış akmağa çoban çeşmesi” dizelerinde çoban çeşmesinin akma sebebi doğal bir sebep midir? Bu dizeyi, “Güzel şeyler düşünelim diye / Yemyeşil olmuş ağaçlar”(Cahit Sıtkı TARANCI) dizesiyle karşılaştırarak benzer bir özelliğin bu dizede de olup olmadığını tes­pit ediniz.

Çoban çeşmesinin akmasının sebebini Ferhat'ın dağları delmesi olayına bağlıyor. Bu şekilde yapaılan sanata HÜSN-İ TALİL (GÜZEL NEDENE BAĞLAMA) denir. Diğer dizede de ağaçların yeşillenmesi doğa olayını şair başka bir nedene bağlamış

Çoban Çeşmesi ve Köşe şiirinde bulunan söz sanatlarının Birdenbire şiirinde olup olmadığını sebep­leriyle tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

Çoban Çeşmesi şiirinin bütün dörtlüklerinde TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) SANATI VARDIR.AYRICA 4.VE 6.DÖRTLÜKLERDE İNTAK VARDIR. Bir de yukarıda belirtildiği gibi İSTİARE ve TELMİH (HATIRLATMA ) SANATI VARDIR.

Köşe ve Çoban Çeşmesi şiirlerindeki TEŞBİH  , TEŞHİS ,İNTAK , TELMİH İSTİARE GİBİ SANATLAR BİRDENBİRE ŞİİRİNDE YOKTUR. Bunun sebebi Orhan Veli'nin Garipçi adı verilen şiirde kafiye ,söz sanatı gibi ögelere gerek olmadığını düşünen şiir anlayışıdır.9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar