9 Kas 2015

9.sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB , sayfa 45

Reklamlar

9.sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB , sayfa 45 
yeni baskıya göre güncellendi...
SAYFA 45Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Koçaklama'yı, ikinci grup Gazeli nesre (düz yazıya) çevirir. Gruplar, şiirler ile şiirlerin nesre çevrilmiş şekillerini karşılaştırırlar. Sonuçlar grup sözcüleri tarafından sınıfa açıklanır.

DÜZ YAZIYA ÇEVRİLMİŞ HALLER AŞAĞIDA...

Mert dayanır namert kaçar. Meydan gümbür gümbürlenir .Şahlar şahı divan açar .Divan gümbür gümbürlenir.Yiğit kendini övdüğünde Oklar hedefe ulaştığında Şeşper (topuz) kalkana değdiğinde Kalkan gümbür gümbürlenir.

KOÇAKLAMAYI DÜZ YAZIYA ÇEVİRDİĞİMİZDE AHENK UNSURLARI KAYBOLDUĞUNDAN ŞİİRSELLİK ORTADAN KALKMAKTADIR.

GAZEL DÜZ YAZIYA ÇEVRİLMİŞ HALİ

.Bu deli uslanmadı gitti ,desinler.Herkes burada kadehini doldurmakta 
Saki ! İçki kadehi sun , bundan sonra bu meclise meyhane desinler...
Gönül evini yık , taş üstünde taş bırakma ... onu sen yap , eller ona virane desinler...

GAZELİ DE DÜZ YAZIYA ÇEVİRDİĞİMİZ AHENK UNSURLARI KAYBOLMAKTADIR.


“Sun sâga / rı sâkî ba / na mestâne / disünler Uslanma /dı gitdi gö / r o dîvâne / disünler”

Yukarıdaki beyti, kalemle sıraya vurarak ve ritim tutarak okuyunuz. Açık / kısa heceler için tek, kapalı / uzun heceler için çift vuruş yaparak ritim tutunuz.
....
Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup yukarıdaki beytin uzun sesleri­ni kısa şekilde okur. İkinci grup aynı beyti uzun hecelerini dikkate alarak okur. Okuyuşta ortaya çıkan ses ve ritim farklılıkları karşılaştırılır. Ulaşılan sonuçlar gruP sözcüleri tarafından sözlü olarak ifade edilir.

SES VE RİTİM DEĞERİ BOZULMAKTADIR.NORMAL OKURSAK  AHENK VE RİTİM ANLAMLA BÜTÜNLEŞMEKTEDİR.

1. "Mert dayanır namert kaçar 
Meydan gümbür gümbürlenir
 Şahlar şahı divan açar
 Divan gümbür gümbürlenir"

a. Yukarıdaki dörtlükte tekrar eden ünlüleri belirleyiniz. Bu ünlülerin ahenge olan katkısını ifade ediniz.

"a" ve "ü" sesleri tekrar etmektedir. Bu ünlüler şiirde ahengin oluşmasında yardımcı olmaktadır.
b. Yukarıdaki dörtlüğün dize sonlarında ahengi sağlayan sesleri tespit ediniz. Benzer bir durumun diğer iki şiir için de geçerli olup olmadığını şiirlerden örneklerle gösteriniz.

kaçar /açar , gümbür gümbürlenir sesleri ve kelimeleri ahengi sağlamaktadır.
Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Her grup yukarıdaki şiirlerden birini seçer ve şiirleri ritim özellikleri bakımından inceler. İncelenen şiirlerin ritim özellikleri grup sözcüleri tarafında tahtaya yazılır. Gruplar ritim özelliklerini karşılaştırarak şiirler arasındaki ritim farklılıklarının sebeplerini tartışırlar. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.

  • KOÇAKLAMANIN RİTMİ 8'Lİ HECE ÖLÇÜSÜYLE SAĞLANMIŞTIR.
  • GAZELDE RİTİM ARUZ ÖLÇÜSÜ VE ONUN DAYANDIĞI KISA VE UZUN SES DEĞERLERİYLE SAĞLANMAKTADIR.
  • BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜN ŞİİRİ SERBEST TARZDADIR.RİTİM VURGU VE TONLAMA İLE SAĞLANMIŞTIR.
  • FARKLILIK KULLANILAN ÖLÇÜLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR.
Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Gruplar, Koçaklama ve Bütün Saadetler Mümkündür adlı şiirlerin hecelerini sayarlar. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından sözlü olarak ifade edilir.

  • KOÇAKLAMA 8'Lİ HECE ÖLÇÜSÜ 
  • BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜN ADLI ŞİİRİN İSE  HECE SAYISILARI EŞİT DEĞİLDİR. 
1. Yukarıdaki şiirlerde söyleyiş tarzı ile konu arasında bir ilişki var mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

VARDIR , KOÇAKLAMADA TEMA KAHRAMANLIK OLDUĞU İÇİN YİĞİTÇE BİR SÖYLEYİŞ TARZI VARDIR , DİĞER ŞİİRDE İSE ÖLÜM TEMASI İŞLENDİĞİNDEN LİRİK BİR SÖYLEYİŞ VARDIR. ŞUNU UNUTMAYALIM ŞİİRDE SÖYLEYİŞİ BELİRLYEN EN ÖNEMLİ UNSUR TEMADIR.


2. Yukarıdaki şiirlerde bulunan ses ve ritim farklılıklarının sebeplerini tartışınız. Ulaştığınız sonucu def­terinize yazınız.

HER DÖNEMİN VE EDEBİ ANLAYIŞIN KENDİNE ÖZGÜ BİR SES VE RİTİM ANLAYIŞI OLMASI BU FARKLILIĞIN SEBEPLERİDİR.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar