9.sınıf edebiyat kitabı cevapları ,MEB sayfa 47

reklamlar
9.sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB ,
SAYFA 47

1. “Saat kaç?”, “Yaran iyileşti mi?”, “Bir bardak su getirir misin?” ifadelerinde “saat”, “yara” ve “su” kelimelerinin ifade ettikleri anlam ile aynı kelimelerin “İşte tam bu saatte bir yara gibidir su.” (Cemal Süreya) dizesinde ifade ettikleri anlamı karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

“Saat kaç?”, “Yaran iyileşti mi?”, “Bir bardak su getirir misin?” ifadelerinde “saat”, “yara” ve “su” kelimeleri gerçek anlamda kullanılmıitır. Cemal Süreya'nın dizesinde ise saat kelimesi zaman  , durum ,an anlamında ; "yara" ise "acı ,hüzün" anlamında kullanılmıştır.


2. Okuduğunuz şiirlerden yola çıkarak günlük dil ile şiir dilinin gerçekliği yansıtmada birbirinden farklı yanlarını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde defterinize yazınız.


1. “Ovada kızıl bir granit seli”, “Ama kötülemiyor karanlığı”dizelerinde, gerçek anlamları dışında yeni anlamlar kazanan kelimeleri bulup defterinize yazınız..

SEL  VE KARANLIK SÖZCÜKLERİ GERÇEK ANLAMI DIŞINDA KULLANILMIŞTIR.
2. Yukarıdaki şiirlerin birimleri arasında anlam bütünlüğü hangi ögelerle gerçekleştirilmiştir? Tahtaya yazınız. 
AHENK UNSURLARI VE TEMA İLE SAĞLANMIŞTIR.
3. “Kükremiş bir kaplan Munzur Dağları.”ve "Tanıdığım bir ağaç var / Etlik bağlarına yakın”dizeleri­ni gerçeklikle ilişkisi bakımından değerlendiriniz. Şiirlerdeki gerçeklik her zaman ve herkes için aynı mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız. 

KAPLAN VE MUNZUR DAĞLARI GERÇEKLİĞİ OLAN İFADELERDİR.AĞAÇ VE ETLİK BAĞLARI DA GERÇEKLİĞİ OLAN İFADELERDİR.ŞİİRDE GERÇEKLİK HER ZAMAN HERKES İÇİN AYNI DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ HERKESİN KÜLTÜR BİRİKİMİ , ANLAYIŞI BİRBİRİNDEN FARKLIDIR.

4) “Munzur dağları Anadolu'da bulunan yüksek ve sarp dağlardır.” cümlesinin gerçekliği ifade edişiyle Munzur Dağları şiirinin gerçekliği ifade edişi arasında ne gibi farklar vardır? Şiirden örnekler vererek def­terinize yazınız.
“Munzur dağları Anadolu'da bulunan yüksek ve sarp dağlardır.” CÜMLESİNDE GERÇEKLİK DOĞRUDAN DİĞERİNDE İSE DÖNÜŞTÜRÜLEREK İFADE EDİLMİŞTİR.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.