9.sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB , sayfa 43

reklamlar
9.sınıf edebiyat kitabı cevapları MEB , sayfa 43
yeni baskıya göre göre özgün cevaplar sadece burada...
SAYFA 43
1. Köşe şiirinde bulduğunuz imgelerde söz sanatları olup olmadığını tespit ediniz. Buradan hareketle imgelerle söz sanatları arasında nasıl bir ilişki olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.
SORUNUN CEVABI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ


2. Şiirde kullanılan kelimelerin, ifadelerin kendi anlamları dışında doğal, sanatsal, bilimsel, tarihî veya kültürel bir bilgi, olay veya nesneyi, bireysel hayata ilişkin bir tecrübeyi andırmasına çağrışım dendiğine göre sizce hangi şiir çağrışım yönünden daha zengindir? Niçin? Şiirden örnekler vererek defterinize yazınız.

Köşe şiiri çağrışım bakımından çok zengindir. Çünkü çok fazla imge kullanılmıştır.Şiirdeki imgeler için TIK TIKLAYINIZ :)

Anlama Yorumlama

1. Şiirde söyleyiş ve ses, anlamı ne şekilde etkiler? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
ŞİİRİN ANLAMININ VE ÇAĞRIŞIM DEĞERİNİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAR.

2. Şiir dilini doğal dilden ayıran özellikler nelerdir? Defterinize yazınız.

sorunun cevabı MADDELER HALİNDE..TIKLAYINIZ

3. İncelediğiniz şiirlerden yola çıkarak imgenin doğuş nedenlerini maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

İMGENİN DOĞUŞ NEDENLERİ ,MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

4. Söz sanatlarının şiirdeki işlevi ve imgeyle ilişkisi hakkında neler söylenebilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
 ŞİİR DİLİNİN KURULMASINDA  VE İMGELERİN OLUŞTURULMASINDA EN ÖNEMLİ UNSURDUR İMGELER...


5) Aşağıda tanımları verilen söz sanatlarını karşılarındaki şiirlerle uygun şekilde eşleştiriniz

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.