9.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları MEB ,sayfa 57 ölçme-değerlendirme cevapları


SAYFA 57

14 ETKİNLİK
■ Tablodaki kelimelerde vurgunun hangi hecede olduğunu belirleyiniz. Vurgulu heceleri tabloya yerleştiriniz.


Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına. TONLAMA  denir.

Şiiri okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere.DURAK denir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
  • ”Osman Bey esir yüzbaşının getirdiği haberi, Şeyh Edebali'yle Akçakoca'ya kısaca anlatmış.” cümlesinde vurgu "kısaca"  sözcüğü üzerindedir. Doğru ( X)
  • “Anadolu'da hangi büyücek kasabaya ayak atsanız bu tuluat tiyatrolarından birine rastgelirsiniz.” cümlesinde vurgu “büyücek kasabaya” ifadesi üzerindedir.  Yanlış ( X)
  • “Kimse bacanın kurumunu görmez.” cümlesinde vurgu “kimse” sözcüğü üzerindedir. YANLIŞ (X)

3. Bir limonlukta hapsedildiği için, uzaklarda kalan diğer hemcinsleri gibi, öğle güneşlerinde sıcak

(I) toprağa gölge salamayan, yağmurlarda ıslanamayan, fırtınalarda sarsılmayan, semayı, yıldızları, ayı
(II) (III) (IV) görmeye görmeye unutan şu ağaç, bulunduğu köşede acaba mesut muydu?
(V) Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerden hangisi yazıldığı gibi telaffuz edilir? A) I B) II C) III D) IV E) V
CEVAP : IV FIRTINALARDA 

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.