1920-­1960 yılları arasında ülkemizde yaşanan siyasi ve toplumsal olayların edebiyatımıza nasıl yansımıştır ?

1920-­1960 yılları arasında ülkemizde yaşanan siyasi ve toplumsal olayların edebiyatımıza nasıl yansıdığını araştırınız.www.edebiyatfatihi.net yayın ekibi itinayla hazırladı...

Bahsedilen yıllarda ülke yeni savaştan çıkmış, bir devlet yıkılmış ve yeni bir devlet kurulmuştur. Demokrasiye geçiş çabaları ve demokratik hareketlerin kimi nedenlerle kesintiye uğraması, özellikle 1950'den sonra köyden kente göçün hızlanmasının yarattığı toplumsal buhranlar ve hareketlenmeler, 1929 dünya ekonomik krizinin ve İkinci Dünya Savaşı'nın ülkemizi ekonomik yönden etkilemesi bu dönemin belirleyici olgularıdır. Edebiyatımız da bütün bu hareketlerden etkilenmiştir. Bu olaylar kimi edebi akımları toplumsallıktan uzaklaşmaya ve bireyselliğe yöneltirken kimi akımları iyice siyasete ve ideolojilere yaklaştırmıştır.www.edebiyatfatihi.net


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.