1 Kas 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık ,sayfa 58

Reklamlar

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık ,

sayfa 58

ç.  Sınıfınıza getirdiğiniz “O Bel de” şiirini okuyunuz. Ahmet Hâşim’in şiirinde hangi edebî akımın etkisi vardır? Belirtiniz.
O BELDE ŞİİRİNDE SEMBOLİZM ETKİSİ VARDIR...
d.  “Mavi,  Maviydi  Gökyüzü”,  “Kağnı  Gıcırtıları”  ve  “Deniz  Meltemi”  adlı  şiirleri  edebî  akımları kullanışları yönünden karşılaştırarak benzerliklerini bulunuz. Gizemcilik akımı hakkında yaptığınız araş­tırmadan yararlanarak “Mavi, Maviydi Gökyüzü” ve “Kağnı Gıcırtıları” adlı şiirlerde bu edebî akımdan ne ölçüde yararlanıldığını belirleyiniz.


Mavi Maviydi Gökyüzü ve Deniz Meltemi şiirlerinde sembolizm akımından yararlanılmıştır. Kağnı Gıcırtılarında ise romantizmden de beslenen bir realizm görülür. Gizemcilik akımı bakımından verilen iki şiirde bu tarz unsurlar görülmektedir. Bir iç huzursuzluğu, özlem, pişmanlık bu akımın izlerindendir.
9. a.  “Mavi, Maviydi Gökyüzü” adlı şiirde şair, gözünüzün önünde nasıl bir manzara canlandırıyor? Anlatınız.
Şair geçmişin manzaralarını büyülü, dokunulmaz ve değerli olarak aktarıyor, adeta kayıp bir cennetten bahsediyor. İçinde bulunduğu anda bu güzel ve anlamlı geçmişe özlemini belirtiyor.
b.  “O Belde” adlı şiirde Ahmet Hâşim nereleri betimlemektedir? Söyleyiniz.
Şair bu şiirde hayal ile gerçek arası, egzotik bir yeri betimlemektedir. Her şeyin güzel olduğu bir diyarın hasretini çekmektedir Ahmet Haşim.
c.  “Mavi, Maviydi Gökyüzü” adlı şiirle Ahmet Hâşim’in şiirlerini şiire özgü düşsel âlemi betimle­yişleri bakımından karşılaştırınız. Konuya hazırlık amacıyla yaptığınız araştırmadan da yararlanarak öz şiir anlayışını sürdüren şairlerin şiir anlayışları hakkında bilgi veriniz.
Adı geçen şiirle Ahmet Haşim'in şiirlerini karşılaştırırsak Haşim'in şiirlerinde hayallerin daha geniş bir yer tuttuğunu, düşsel alemi idealize ettiğini görürüz. Öz şiir anlayışını sürdüren şiirde şiirin saf hali yani ideolojilerden ve öğreticilikten uzak hali yakalanmaya çalışılır. Ses uyumlarına, uyak ve rediflere, aliterasyon ve asonanslara sıkça yer verilir. Şiir genellikle akla değil duygulara hitap eder.
10. “Kağnı Gıcırtıları” adlı şiirden yerli ve mahallî olan unsurları belirleyiniz. Bu unsurlar “Gök Öyle Mavi” adlı şiirde niçin yoktur? Açıklayınız.
Kağnı Gıcırtıları şiirinde köy hayatına ve Anadolu gerçeğine yönelme görürüz. Bizzat şiirin adı bile bir sembol olarak Anadolu ve köy hayatını simgelemektedir. Gök Öyle Mavi şiirinde bu tarz ögelerin olmamasının sebebi şairlerin farklı edebi akımlardan etkilenmeleridir. Gök Öyle Mavi şiiri sembolizm etkisinde daha çok duygulara ve bireyselliğe yaslanan bir şiirdir.
11. Yedi Meşale grubu şairleri ve sanat anlayışları hakkında yaptığınız araştırmadan ve incelediğiniz şiirinden  hareketle  Yaşar  Nabi Nayır,  yerli  ve  mahallî  olanı  işlerken  şiirsel likten uzaklaşmış mıdır? Düşüncenizi nedenleriyle belirtiniz.
Şair bu mevzuda şiirsellikten uzaklaşmamıştır. Yedi Meşale şiir akımı işin sanat boyutunu asla geri plana atmamış ve anlatılan şey kadar üslubun ve şiirselliğin önemli olduğunu savunmuştur. Yaşar Nabi Nayır da bu minvalde şiirler yazmıştır.
12. “Geçen Dakikalarım”, “Mavi, Maviydi Gökyüzü”, “Lisan” adlı şiirleri işlenen tema; yapı ve dil  özellikleri  bakımından inceleyerek karşılaştırınız. Ortak özellikleri ve farklılıklarını tabloya yazınız.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar