28 Kas 2015

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI , FIRAT YAYINLARI , SAYFA 87

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI , FIRAT YAYINLARI , 
SAYFA 87

ÖZGÜN VE DOĞRU İÇERİKLER
1. a. “Hâl” adlı şiirden, oluşturulduğu dönemdeki sosyal, siyasi ve ekonomik bir sorunu hissettiniz mi? Niçin? Sizce şiir hangi sanat anlayışıyla yazılmıştır?
Bu şiirde özellikle ekonomik problemler sezilmektedir. Dar gelirli bir kesimin yaşadığı hayat zorluklarından kesitler aktarılmıştır. Bu şiir toplumcu şiir anlayışıyla yazılmıştır.
b. “Hâl” adlı şiirin oluşturulmasına imkân sağlayan zihniyet nedir?
Bu şiir sosyal ve ekonomik çalkantıların, zorlukların baskın olduğu; geçim sıkıntılarının toplumun belli bir kesiminin belini büktüğü bir dönemde yazılmıştır. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminde yaşanan maddi sıkıntılar şiirin zihniyet altyapısını oluşturmuştur.
2. a. Şiirin, ses ve anlam kaynaşması sonucu oluşan anlam birimlerinden birini aşağıya yazınız.
Ekmek umar, aş umar evdeki
Bulunsa da bulunmasa da
Darılmaz.
b. “Hal” adlı şiirin anlam biriminin adını söyleyiniz.
Şiirin anlam biriminin adı şiir cümlesidir.
c. Şiirin anlam birimleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Şiirin anlam birimleri birbirini tamamlar nitelikte ve büyük bir resmin küçük parçaları olarak sıralanmaktadır.
3. “Hâl” adlı şiirin temasını bulunuz. Şiiri oluşturan anlam birimlerinin temanın oluşmasında nasıl bir etkisi olmuştur? Açıklayınız.
Şiirin teması geçim sıkıntısıdır. Anlam birimleri farklı farklı pencerelerden görünerek bütüncül bir temanın oluşmasını sağlamıştır.
4. a. “Hâl” adlı şiirin dilini aşağıdaki özelliklere göre inceleyiniz.
•  Şiirde imgenin nasıl kullanıldığı
•  Şiirde doğal dilden nasıl yararlanıldığı
•  Şiirde söz sanatlarından nasıl yararlanıldığı
•  Şiirde çağrışımlardan nasıl yararlanıldığı
Şiirde karlı dağlar, tencerede dert kaynaması gibi imgeler kullanılmıştır. Dil sade olsa da tezatlarla, benzetmelerle söz sanatları yapılmıştır. Şiirde günlük konuşma dili kullanılmış ve imgelerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
b. Şiirde nasıl bir söyleyiş kullanılmıştır? Şiirden örneklerle düşüncenizi belirtiniz.
Şiirde açık, anlaşılır bir söyleyiş kullanılmıştır. Şiirin tamamı duruluk ve sadelik bakımlarından örnektir.
5. a. “Hâl” adlı şiir hangi ölçü ile yazılmıştır? Belirleyiniz.
Şiir serbest ölçü ile yazılmıştır.
b. Şiirde kafiye, redif, iç kafiye var mıdır? İnceleyiniz.
Şiirde bent sonlarında uyak ve redifler görülmektedir. İç kafiye ise yoktur.
c. Şiirde ses akışı hangi unsurlarla sağlanmıştır?
Şiirde ses akışı birbirine ses bakımından uyumlu sözcüklerde, aliterasyon ve asonanslarla sağlanmıştır.
6. “Hâl” adlı şiirin yapısı, anlatımı ve temasını birbiriyle ilişkilendirilerek şiirden ne anladığınızı söyle­yiniz.
Şiir serbest anlatımla, sade diliyle ve halka dair bir temayı işleyişiyle toplumsal bir şiirdir. Şiirde geçim sıkıntılarının görüntülerini görebilmekteyiz.
7. Mehmet Kemal’in fikri ve edebî yönü hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle şairin bilinen özellikleriyle “Hâl” adlı şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.
Şair ömrü boyunca toplumsal bir mücadelenin içinde, sosyalist hayat görüşüyle, sanatta ise Nazım Hikmet'in etkisiyledir. Bu özellikleri Hal şiirine yansımıştır.
8. “Rotatifler Grayderler Dozerler” adlı şiiri yapı, tema, dil ve ahenk bakımlarından kitabınızın 72. sayfasında yer alan “Çoban Çeşmesi” adlı şiirle karşılaştırarak farklılıklarını belirleyiniz.

Çoban Çeşmesi şiiri memleketçi şiir çerçevesinde, hece ölçüsüyle ve uyaklı bir biçimde, dörtlükler halinde, yalın bir söyleyişle ve romantik bir Anadolu temasıyla yazılmıştır. Rotatifler Grayderler Dozerler şiiri ise serbest nazım dairesine girmektedir. Biçimsel kalıpları kıran bu şiirde kesik bir ritim kullanılmıştır. Şiirde fütürizm akımının etkileri görülür. Tema olarak işçi sınıfından bahsedilmektedir.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar