13 Kas 2015

11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)

Reklamlar

11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları
11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları
11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları
11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları
11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları
11.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları

  .....LİSESİ 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI


S.1) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(her biri 1 puan)

1) Tanzimat aydınları medeniyet denince genelde........................ anlarlar...
2) Osmanlı’da Yenileşme isteği ...................................... tarafından istenmiştir.
3)Osmanlı’da yenileşme önce .................................... alanda görülmüştür.
4) Klasizmin var olma zeminini oluşturan 18.yy Avrupa Tarihinde ........................................ dönemi olarak kabul edilir.
5) .............................. akımında hayaller akıl yoluyla denetime alınmış ve akla önem verilmiştir.
6) Namık Kemal’in en ünlü şiiri .................................... Kasidesidir.
7)Tanzimat edebiyatında genelde.......................... ölçüsü kullanılmıştır.
8) Makale,fıkra,eleştiri gibi türler .................................. döneminde ortaya çıkmıştır.
9) Türk edebiyatındaki ilk ......................... Tercüman-ı Ahval Mukaddimesidir.
10) 1839-1860 Tanzimat Edebiyatının .................................. dönemidir.
S.2) Hürriyet Kasidesinden alınan aşağıdaki beyitteki söz sanatlarını bulunuz (10 puan)
Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten


Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı cem 

İrdi yine ürd-i behişt oldu hevâ anber-sirişt
Alem behişt-ender-behişt her gûşe bir bağ-ı İrem 
NEF'İ

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
 Mürüvvet –mend olan mazluma el çekmez inâyetten

Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten
NAMIK KEMAL


S.3 Yukarıda Klasik Türk Edebiyatına ait bir kaside ile Tanzimat Dönemine ait bir kasideden alınan beyitleri görüyoruz. İki şiirden yola çıkarak bu nazım şeklinin kullanılışında görülen benzerlik ve farklılıkları yazınız. (10p)S.4) Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz. (10p > her biri 2 puan)


Durub-ı Emsal-i Osmaniye ……………. Namık Kemal
Eş’ar-Ziya …………………………… .. Şinasi
Tercüme-i Manzume … …………… …. Ziya Paşa
Tahrib-i Harabat ……………………..…Şinasi
Cezmi …………………………………. Ziya Paşa


S.5 Tanzimat Edebiyatıyla edebiyatımıza girmiş türlerden beş tanesini yazınız.(5 madde 10p)
S.6) a) Aşağıdaki rakamları verilen bilgilere göre ayraç işaretinin içine doğru bir şekilde yazınız. ( 10p )
İlk resmi gazetemizdir. ( )                                             1-Taaşşuk-ı Talat u Fıtnat

Vatan Yahut Silistre piyesini yazdı. ( )                           2-Şinasi

Noktalama işaretlerini ilk kez kullandı. ( )                     3-Telemak

İlk yerli romanımızdır. ( )                                           4-Karabibik

İlk köy romanımızdır. ( )                                            5-Takvim-i Vakayi

İlk özel gazetemizdir. ( )                                                     6-Namık Kemal

Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirisidir. ( )            7- Tercüman-ı Ahval7) Ziya Paşanın edebi kişiliğiyle beş farklı bilgiyi maddeler halinde yazınız.(10 p)


8) Tanzimat edebiyatı nasıl bir ortamda oluşmuştur ? Yazınız. (10 puan)


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

HER BİRİ 4 PUANDIR


SORULAR
1) Namık Kemal'le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Tanzimat edebiyatının en gür sesli şairidir.

B) Toplum için sanat anlayışına bağlıdır.
C) Tiyatrolarının tümü dramdır.
D) Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır.
E) Şiirlerinde dil ve biçim bakımından Batı'ya bağlı kalmıştır.

2) Tanzimat edebiyatında kimi sanatçılar belirli yönleriyle öne çıkmıştır .Bunlardan .........., "hace-i evvel " ; ........... ,  "vatan şairi" ;  ..................... ise "şair-i âzâm"  olarak bilinir.


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir ?


A) Ahmet Vefik Paşa , Namık Kemal , Şinasi

B) Şinasi , Ziya Paşa , Abdülhak Hamit
C) Ahmet Mithat Efendi , Namık Kemal , Abdülhak Hamit
D) Şinasi , Muallim Naci , Ziya Paşa
E) Muallim Naci , Şinasi ,Abdülhak Hamit

3) Aşağıdakilerden hangi yapıtın türü diğerlerinden farklıdır ?

A)  Cezmi
B) Henüz On Yedi Yaşında
C) Finten
D) Sergüzeşt
E) İntibah 

4) Tanzimat edebiyatının en popülist , en üretken yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ziya Paşa
B) Şinasi
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Abdülhak Hamit

5) Abdülhak Hamit'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Şiirlerinde  parnasizmin etkisi belirgindir.
B) Şiirdeki Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür.
C) Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
D) İlk pastoral şiir örneğini döneminde o vermiştir.
E) Dili oldukça ağır ve üslubu  savruktur.

NOT: SÜRE 40 DAKİKADIR.

HER BİR SORUNUN PUANLAMASI SORULARIN YANINDADIR.
BAŞARILAR...www.edebiyatfatihi.net
CEVAP ANAHTARI
1) Avrupa’yı
2) devlet yöneticileri
3) askeri alanda
4) Aydınlanma
5)klasizm
6) Hürriyet
7) aruz
8) Tanzimat
9) makale

10) hazırlık

2) Ey : Nida
Hürriyet-Esaret : Tezat
Esaret-Esir : Tenasüp
Hürriyet-Büyüleyici : Teşbih
 3) 
Benzerlikler: Her ikisinde de aruz ölçüsü, beyit nazım birimi ve ağır bir dil kullanılmıştır.Kafiye şemaları da aa/ba olarak aynıdır.

Farklılıklar: Din ya da devlet büyüğünün değil, hürriyet kavramının övgüsü yapılmış. Kasidenin bölümleri yok. Taç beyit olmadığı için şairin adı yasa mahlası geçmemiştir.
4) Durub-ı Emsal-i Osmaniye ……………. ŞİNASİ
Eş’ar-Ziya …………………………… .. ZİYA PAŞA
Tercüme-i Manzume … …………… …. ŞİNASİ
Tahrib-i Harabat ……………………..…NAMIK KEMAL
Cezmi …………………………………. NAMIK KEMAL


5) MAKALE , ROMAN , HİKAYE ,ELEŞTİRİ ,TİYATRO

6) İlk resmi gazetemizdir. ( 5)                                         1-Taaşşuk-ı Talat u Fıtnat

Vatan Yahut Silistre piyesini yazdı. ( 6)                           2-Şinasi

Noktalama işaretlerini ilk kez kullandı. (2 )                 3-Telemak

İlk yerli romanımızdır. ( 1)                                           4-Karabibik

İlk köy romanımızdır. (4 )                                            5-Takvim-i Vakayi

İlk özel gazetemizdir. (7 )                                          6-Namık Kemal

Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirisidir. ( 3)   7- Tercüman-ı Ahval

7) Ziya Paşanın edebi kişiliğiyle beş farklı bilgiyi maddeler halinde yazınız.


8) Tanzimat edebiyatı nasıl bir ortamda oluşmuştur ? Yazınız.


1) Namık Kemal'le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Tanzimat edebiyatının en gür sesli şairidir.

B) Toplum için sanat anlayışına bağlıdır.
C) Tiyatrolarının tümü dramdır.
D) Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır.
E) Şiirlerinde dil ve biçim bakımından Batı'ya bağlı kalmıştır.

2) Tanzimat edebiyatında kimi sanatçılar belirli yönleriyle öne çıkmıştır .Bunlardan .........., "hace-i evvel " ; ........... ,  "vatan şairi" ;  ..................... ise "şair-i âzâm"  olarak bilinir.


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir ?


A) Ahmet Vefik Paşa , Namık Kemal , Şinasi

B) Şinasi , Ziya Paşa , Abdülhak Hamit
C) Ahmet Mithat Efendi , Namık Kemal , Abdülhak Hamit
D) Şinasi , Muallim Naci , Ziya Paşa
E) Muallim Naci , Şinasi ,Abdülhak Hamit

3) Aşağıdakilerden hangi yapıtın türü diğerlerinden farklıdır ?

A)  Cezmi
B) Henüz On Yedi Yaşında
C) Finten
D) Sergüzeşt
E) İntibah 

4) Tanzimat edebiyatının en popülist , en üretken yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ziya Paşa
B) Şinasi
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Abdülhak Hamit

5) Abdülhak Hamit'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Şiirlerinde  parnasizmin etkisi belirgindir.
B) Şiirdeki Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür.
C) Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
D) İlk pastoral şiir örneğini döneminde o vermiştir.
E) Dili oldukça ağır ve üslubu  savruktur.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

3 yorum

Sorulardan bazılarının cevapları yanlış örneğin "Cezmi-Ziya Paşa" Namık Kemal olması gerek

@NORA YOUNG Yanlışlık yok , o eşleştirme sorusu , alttaki cevaplarda doğrusu yazıyor zaten , sanırım orayı görmediniz...

Kiz dogru söyledi

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!