11.sınıf dil ve anlatım kitabı cevapları , Tutku Yayıncılık , sayfa 60

reklamlar

SAYFA 60
1. Sınıfınıza getirdiğiniz otobiyografi örneklerinden birini okuyunuz. Bu otobiyografilerde ve "Kendi Hikâyem" adlı otobiyografide anlatılanlar kimin ağzından aktarılmıştır? Belirleyiniz.

Okuduğumuz otobiyografide ve "Kendi Hikâyem” adlı otobiyografide anlatılanlar yazarın kendi ağzından anlatılmıştır.
2. İncelediğiniz metinleri dikkate alarak otobiyografi ve biyografi türünü karşılaştırınız. Araların­daki benzerlik ve farklılıkları defterinize yazınız.

CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

3. Anı konusunda incelediğiniz "Edebiyat Memuru" adlı metni ve "Kendi Hikâyem" adlı otobi­yografi metnini yapı, tema ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Tespit ettiğiniz benzerlik ve farklılıkları bir metin hâline getirerek sınıf panosuna asınız.
YAPI : Metinlerin yapısı kendi içinde anlam bütünlüğü olan paragraflardan oluşmuştur. Giriş gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.

TEMA: Fakir Baykurt'un öz yaşam öyküsü , S.Zeki Aktay'ın bir anısı

ANLATIM ÖZELLİKLERİ: Her ikisinde sade , açık bir anlatım kullanılmıştır. Anlatıcıları kahraman anlatıcıdır.


4. "Kendi Hikâyem" adlı otobiyografide anlatılanlar kaçıncı şahsın ağzından aktarılmıştır? Met­ni bu yönüyle okuduğunuz biyografilerle karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları açıklayınız.

I. tekil şahıs ağzından anlatılmış. Diğer biyografilerde ise 3. tekil şahıs anlatım kullanılmış.

5. Okuduğunuz ve incelediğiniz biyografileri göz önünde bulundurarak biyografilerin ortak özelliklerini maddeler hâlinde defterinize yazınız.Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.