13 Eki 2015

TÜRKÜ ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE ,

Reklamlar

TÜRKÜ ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...
 • Bir ezgi eşliğinde söylenen halk şiirlerine "türkü" denir. 
 • Türküler, adına "bent" denen 2-4 dizelik bölümlerden oluşur. 
 • Çoğu zaman bu bentler, ezgisi ve sözleri değişmeden tekrarlanan ve adına "kavuştak" denen dizelerle birbirlerine bağlanırlar. Kavuştaklar çoğunlukla 1-4 dizeden oluşurlar.
 • Kendisine özgür ezgilere yer verilmiştir.
 • Aşk, memleket, yurt, tabiat, sevgi konuları işlenerek yazılır.
 • Hece ölçülerinde 7,8 ve 11’li hece ölçüleri kullanılır.
 • Bazıları koşma şeklinde yazılır.
 • Türkler dörder mısra ve bentlerden oluşmaktadır.
 • Türküler kafiyeli olup “aaab cccb dddb”, “aaabb cccbb dddbb” veya “aaabcc dddbcc eeebcc” şeklindedir.
 • Ait oldukları bölgelerin isimlerini almışlardır.
 • Türküler ana dörtlük veya üçlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere Bent adı verilir. Nakaratlar, halk dilinde bağlama ve kavuştak olarak adlandırılır.
Ezgilere göre Türküler:

Usulsüz olanlar: divan, bozlak, koşma, hoyrat ve Çukurova'yı içine alan uzun havalardır.

Usullü olanlar: Genellikle oyun havaları bu gruptadır. Bunlara Konya'da oturak havası, Urfa'da kırık hava adı verilmektedir.

İşlenen konuya göre Türküler: Ninniler, Çocuk, Doğa, Aşk, Kahramanlık, Askerlik, Tören, İş, Ölüm, Oyun, Tabiat, Hayvan, Zeybek, Derebeyi Türküleri, Cinayetler ve Acıklı Olaylarla İlgili Türküler, Güldürücü Türküler, Yemeklerle İlgili Türküler, Karşılıklı Türkülerdir.

Yapılarına göre Türküler: Bentleri mani dörtlükleriyle kurulan, Bentleri dörtlüklerle kurulan, Bentleri üçlüklerle kurulan, Bentleri beyitlerle kurulan türkülerdir.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon