13 Eki 2015

SONE ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...

REKLAMLAR

  • SONE ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...
  • Sone, ilkin İtalyan yazınında görülen, klasik Avrupa yazınında yaygın olarak kullanılmış bulunan, Türk şiirinde az görülen, 2 dört dizeli ve 2 üç dizeli bölüm olmak üzere 14 dizeden oluşan nazım biçimi. 
  • Uyak örgüsü "abba-abba-ccd-eed" şeklindedir. 
  • İlk iki bendi, son iki üçlükte söylenecek duygu ve düşünce için bir giriştir. 
  • Sone nazım şeklini Türk edebiyatında ilk olarak Servet-i Fünun şairleri kullanmıştır.

Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon