13 Eki 2015

ŞARKI NAZIM BİÇİMİNİN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...

Reklamlar

ŞARKI NAZIM BİÇİMİNİN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...

 • Şarkı, Klasik Türk edebiyatına Türk şairlerce kazandırılmış, bestelenmek amacıyla yazılan nazım biçimidir. 
 • Nazım birimi 4 dizelik “bend”dir. 
 • Aruzölçüsüyle yazılmıştır.
 •  Kafiye düzeni "aaaa-bbba..." şeklindedir. 
 • Dörtlüklerin son dizelerine nakarat denir ve bu bölüm her dörtlüğün dördüncü dizesinde tekrar eder.
 • Şarkının son dörtlüğünde şair, takma adını (mahlas) söyler. 
 • Halk edebiyatındaki türküden esinlenilerek ortaya çıkarılan bir nazım şeklidir. 
 • Şarkı, halk şiiri nazım şekli “Türkü”nün karşılığı olarak Türk şairlerce Divan edebiyatına kazandırılmış iki nazım şeklinden biridir. 
 • Türk şairlerin Divan edebiyatına kazandırdığı diğer nazım şekli Halk edebiyatındaki “Mani”nin karşılığı olan “Tuyuğ”dur.
 • Şarkı, yine Divan edebiyatı nazım şekli olan “Murabba”ya benzer
 • . Aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlence konularında yazılır. 
 • Günlük dile ait söyleyişler ve halk deyişleri vardır.
 •  Üçüncü dizeye meyan, dördüncü dizeye nakarat denir. Miyan daha çok şarkının en güzel ve dokunaklı bölümüdür.
 • Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim’dir. 
 • Lale Devrinde ise en önemli temsilcisi Nedim’dir. 
 • En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır. 
 • Yakın dönem şairlerinden olan Yahya Kemal’in de pek çok şarkısı vardır.


Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon