4 Eki 2015

OSMANLI TÜRKÇESİ 10. SINIF MEB YAYINEVİ 27.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

OSMANLI TÜRKÇESİ 10. SINIF MEB YAYINEVİ CEVAPLARI 
27.SAYFA 10.ETKİNLİK VE 11.ETKİNLİK

10. ETKİNLİK
Osmanlı Türkçesinde kullanılan “s” “k” “h” “z” “t” seslerinin farklı sesletimleri olup olmadığını araştırınız. Örnek sözcükler bularak sınıf arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşınız.

Osmanlı Türkçesinde s,k,h,z,t seslerinin farklı sesletimleri mevcuttur.

“S” sesi için    ص س ث se, sin ve sad harfleri (se: sebat, sin:selim, sad:sadakat)
“K” sesi için  ق ك kef  ve kaf harfleri (kef:kenar, kaf:kandil)
“H” sesi için  ه خ ح ha, hı ve he harfleri (ha:huzur, hı:harabe, he:heves)
“Z” sesi için   ظ ز ذ zel, ze ve zı  harfleri (zel:zilhicce , ze:zencefil, zı:zarafet)
“T” sesi içinط ت   te ve tı harfleri kullanılır. (te:tekrar, tı:tarikat)

11. ETKİNLİK
“Zeynep, zihin, zarif, sarı, sümbül, esir, mısır, keklik, kadın, heves, helal, hasta, telaş, tasvir” sözcüklerini Osmanlı
Türkçesiyle yazarak “z, s, k, h, t” seslerinin neden farklı harflerle karşılandığını bulmaya çalışınız.

Zeynep زینب Zihin ذهن Zarif ظریف  Sarı صاریSümbül سنبل Esir اثیرأسیر     Mısır مصر  www.bolcevap.com Keklikككلیك Kadın قادینHeves هوس Helal حلال  Hasta خسته Telaş تلاش Tasvir تصویر

Bir kelime alındığı dilde nasıl yazılıyorsa Osmanlı Türkçesinde de aynı şekilde kullanıldığı için bu sesler farklı harflerle karşılanmışlardır.  
Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon