13 Eki 2015

KASİDE NAZIM ŞEKLİNİN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE ,

Reklamlar


KASİDE NAZIM BİÇİMİNİN ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...
  • Kaside, Klasik Türk edebiyatı nazım biçimidir. 
  • Din ve devlet büyüklerini övmek veya birini yermek amacıyla yazılırlar. 
  • Aruz ölçüsüyle yazılan kasidelerin nazım birimi beyittir. 
  • Beyit sayısı 31-99’dur. Altı bölümden oluşur. 
  • Kafiye düzeni gazel gibi yani "aa-ba-ca..." şeklindedir.
  • Kaside, Türk edebiyatında 13. yüzyılda kullanılmaya başlar. 
  • Kasidenin ilk beyitine matla; son beyitine makta, şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit; en güzel beyitine beyt-ül kasid denir.
  •  Bu türün en meşhur ismi Nef’i’dir.

KASİDENİN BÖLÜMLERİ
1. Nesip (Teşbib): Kasidenin ilk bölümüdür, şiir yönünden en ağır bölümdür. Genelde 15-20 beyit olur. Şair bu bölümde betimleme yapar; kadın, kış, at, bahar vs. Baharın tasviri yapılıyorsa: Bahariye, kışın tasviri yapılıyorsa: Şitaiye, temmuzun tasviri yapılıyorsa: Temmuziye, ramazanın tasviri yapılıyorsa: Ramazaniye, atın tasviri yapılıyorsa: Rahşiye, hamamın tasviri yapılıyorsa: Hamamiye.

2. Girizgah: Nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan beyitlerdir. Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir. 1-2 beyitten oluşur.

3. Methiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür. Şiir yönü çok zayıf, dil yönü diğer bölümlere göre çok ağırdır.

4. Tegazzül: Gazel söyleme anlamına gelir, bütün kasidelerde olması zorunlu değildir. Methiyeden sonra şair bir fırsatını düşürüp aynı ölçü ve uyakta bir gazel söyler, buna tegazzül denir.

5. Fahriye: Şairin kendini övdüğü bölümdür. Fahriyeyi en seven şair Nefi'dir.

6. Taç: Şairin kendisi hakkındaki yeni düşüncelerini söylediği bölümdür. 2-3 beyit bulunur. 'Nefi' çok kullanır.(Tac bir bölüm değil sadece şairin isminin geçtiği beyittir)

7. Dua: Kasidenin son bölümüdür. Birkaç beyit olur. Şair burada övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua eder.

KONULARINA GÖRE KASİDELER
Tevhid: Allah'ın birliğini anlatan kasidedir.

Münacaat: Allah'a yalvarmak yakarmak için yazılır.

Na'at: Peygamberi övmek için yazılır.

Methiye: Devlet büyüklerini övmek için yazılır.

Mersiye: Ölüm temalı kasidelerdir.

Hicviyye: Alay etmek amacında yazılan kasidelerdir.

Şehrengiz: Bir şehrin güzelliklerini anlatan kasidelerdir.

Cülusiye: Padişahın tahta geçişi dolayısıyla yazılan kasidelerdir.


Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar