9.sınıf Türk edebiyatı kitabı MEB cevapları sayfa 30 , (YEPYENİ)

SAYFA 30
YAPI

HAZIRLIK
1. Yukarıdaki mimari eserlerin birbirlerinden farklı olmasının sebeplerini tartışınız. Sonuçları maddeler hâlinde defterinize yazınız.
Eserlerin ait olduğu milletlerin kültürlerinin birbirinden farklı olmasındandır. Çünkü her milletin mimari anlayışı birbirinden farklıdır.AYRICA
  • Mimarın inandığı din, 
  • mimarın içinde yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi ortam, 
  •  eserin coğrafi özellikleri,  
  • eserde seçilen malzeme ve işçilik. BU FARKLILIKTA ETKİLİDİR.
2. Yaşadığınız çevredeki mimari eserlerin resimlerini sınıfa getiriniz. Aralarındaki yapı farklılıklarını karşılaştırınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

3. Bir hastane birimlere ayrılırken ne amaçlanmış olabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
Her birimin (dahiliye , KBB , CİLDİYE , ACİL ) alanının birbirinden farklı olmasıdır.

4. Daha önce Metin ve Edebî Metin konularında metnin bir sistem, bir yapı olduğunu öğrenmiştiniz. Şiir de bir metin olduğuna göre şiirde yapı nasıl oluşturulur? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
Şiirde yapı oluşturulurken  en küçük nazım birimi olan dizeden yola çıkarak tema ,üslup , dil ve anlatım  özelliklerine dikkat edilir.

Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Gruplar yukarıda karışık olarak verilen dizeleri anlamlı iki dörtlük hâlinde düzenler. Grup sözcüleri kendi gruplarının düzenlediği dörtlükleri tah­taya yazarlar. Düzenleme yaparken nelere dikkat ettiklerini sebepleriyle açıklarlar. Gruplar düzenlenen şiir parçalarını karşılaştırarak şiire son şeklini verirler.

 Şiir yeniden düzenlenirken birimlerdeki kafiye, redif, ölçü, ses ve söyleyiş gibi ahenk unsurları ile işlenen tema göz önüne alınmıştır.

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.