10 Eki 2015

9.sınıf Türk edebiyatı kitabı MEB cevapları 2015-2016 SAYFA 22,

REKLAMLAR

9.sınıf Türk edebiyatı kitabı MEB cevapları 2015-2016

SAYFA 22

1. Bir hikâyedeki kahramanların isimlerini ya da bir şiirdeki herhangi bir nesne ismini anlamı bozma­dan değiştirmek mümkün müdür? Defterinize yazınız. 
www.edebiyatfatihi.net 
Bu mümkün değildir , çünkü edebi metni oluşturan ögeler bir bütündür.Bir edebi metin , onu  oluşturan  Sanatçının bir öge olarak ona dahil olmasıyla oluşur.Bu nedenle sanatçının dile yüklediği anlam ona özgüdür.
2. Aşağıdaki şemadan anladıklarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Şemada edebiyatta gerçeklik üzerinde durulmuştur. Buna göre edebiyat eseri yazıldığı dönemin her türlü gerçekliğini  ve özelliklerini  kurmacanın imkanlarıyla anlatır.
Köprüdeki insanlar edebiyat eserinde işlenerek somut anlam düzlemine yerleştirilir. Bu eserin duygu düşünce örgüsünün oluşturduğu soyut anlam düzlemidir.

www.edebiyatfatihi.net

1. Tamamen hayallere dayanan bir edebî metnin gerçeklikle ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Defterinize yazınız.
Eğer bu metin insanlık  durumlarını ve insan gerçeğini odak alırsa gerçeklikle bir ilişkisi olabilir.Aksi durumda tamamen hayallere dayalı metinde gerçeklikten söz edilemez.
2. Bilimsel bir bilgi ya da buluşun edebî esere konu olup olamayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

Elbette olabilir. Vadideki  Zambak buna örnektir.


Artikel Terkait

1 yorum so far

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon