17 Eki 2015

9.sınıf dil ve anlatım kitabı MEB cevapları sayfa 24, yeni baskıya göre

Reklamlar


SAYFA 24

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermez?

A) Dil birliğinin, toplumu oluşturan temel özelliklerden biri olması

B) Bir toplumun dilinin; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içe geçmesi

C) Dilin, toplumun bireyleri arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirmesi

D) Dilin, toplum hayatında değişmeyen kurallar bütünü olması
E) Dilin, toplumun manevi ve kültürel değerlerini muhafaza etmesi

www.edebiyatfatihi.net

4. I. Dil, kültürün en büyük aktarıcısıdır.

II. Dil, geçmişle günümüz, günümüzle gelecek kuşaklar arasında köprüdür.

III. Dil, kültürü; kültür de dili şekillendirir.

IV. Kültür ve dil, kimliğin en önemli belirleyicisidir.

V. Dil ve kültür, değişik milletleri birbirine bağlayan değerler bütünüdür.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi dil ve kültürün özelliklerinden değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V 5. Kültür kendi başına bir nesne, elle tutulabilir bir şey değildir. Daha çok etkileşim içindeki insanlar tarafından yaratılır ve aynı zamanda gelecekteki etkileşimleri belirler. Kültür, insanların iletişim kurma, bunu sürdürme ve hayata ilişkin tutumları konusundaki bilgilerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede rehber aldıkları anlamlar dokusudur.

Yukarıdaki paragrafta kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine deâinilmemistir?
A) Kültürün insanların birbirleriyle iletişiminden doğduğuna

B) Kültürün insanların hayat ile ilgili bilgilerini geliştirmede bir vasıta olduğuna

C) Kültürün insanların düşünerek ürettikleri değerler bütünü olduğuna

D) Kültürün bugünü belirlediği gibi gelecekteki kuşakların birbirleri arasındaki uyumunu da sağladığına

E) Kültürün insanların davranışlarını anlamlandırdığı değerler bütünü olduğuna
6) Günümüzde farklı toplumlara ait insanlar birbirleriyle oldukça çabuk ve kolay iletişim kurabilmektedir. Televizyondaki dizilere bakıp kendi yaşamımızı Batı yaşama biçimiyle özdeş görebilir, bir sokak kahvesinde bir Avrupalı ve Amerikalıyla yüzeysel bir dostluğu kolayca başlatabiliriz. Bunu onlarla aramız­da “aynılık” zannederiz. Oysa birlikte yaşamaya başlayınca kültürel farkların köklerinin sinir sistemimize ve onun belirlediği dünyayı algılayış biçimine kazınmış olduğunu görürüz.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdaki yargılardan hangisidir?
A) Günümüzde televizyonlar toplumları birbirine yakınlaştırmıştır.

B) Televizyonlardaki diziler kendi yaşantımızı Batı yaşam biçimiyle özdeş hâle getirmiştir.

C) Bizimle Batılılar arasında kültürel farklılıklar kalmamıştır.

D) Kültürler ait olduğu toplumun genlerinde kendini hissettirir.
E) Günümüz insanları birbirleriyle çabuk iletişim kurarlar. 

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar