9.sınıf dil ve anlatım kitabı MEB cevapları sayfa 22, yepyeni

■9.sınıf dil ve anlatım kitabı MEB cevapları 
sayfa 22, yepyeni
SAYFA 22
 Roman, hikâye, şiir ve tiyatro gibi edebî ürünlerden, aynı sosyal sınıf arasında kullanılan, kendine has ifadeleri olan, kişilerin karakter yapılarını ön plana çıkaran “argo” kelimeleri bularak sınıfa getiriniz. Argonun günlük hayatta ve edebiyatta kullanım sebeplerini belirtiniz.

Argo sosyal sınıf farklılıklarını kendine özel dil ve üslubuyla verir.Argonun bir özelliği de gizliliğidir. Bunun sebebi suçlar ve sırlar, müstehcenlik ve kapalılıktır. Grup kimliğinde oluşan argo, özenti ve aykırı görünme, samimi konuşmaya çalışma dilidir. Sokağın, çarşı pazarın dili argo ile doludur.

www.edebiyatfatihi.net

5. ETKİNLİK
■ Tarihî akışa göre sıralanan aşağıdaki fotoğrafları, dilin kültür taşıyıcılığı ve kültürün oluşumu açısın­dan değerlendiriniz. Bu konudaki düşüncelerinizi yazılı olarak anlatınız.

İnsanlar tarih boyunca kendilerini ifade etmek ihtiyacı duymuşlardır. Bunu en başta mağara duvarlarına çizdikleri resimler ile yapmışlardır. Daha sonra yazı ile geliştirerek kültürlerini ve birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmayı başarmışlardır.

6.ETKİNLİK


Bir Kızılderili oymağında yalnızca meyve, sebze ve balık yenirmiş. Bir yıl kıtlık olmuş. Derelerdeki balıklar ölmüş, sebze ve meyveler kurumuş. Oymakta ölen ölene. Fakat dağlarda yaban geyikleri çokmuş. Ne var ki dinlerince balık dışında et yemek günahmış. Oymağın yöneticileri geyik etinin yenebileceğini, bunun günah olmadığını söylemişlerse de ikna edememişler kimseyi. Yöneticiler düşünmüşler taşınmışlar, tutmuş yaban geyiğine dağ balığı anlamında bir ad takmışlar. Bundan sonra da yaban geyiklerini yemeye başlamış halk. 


■ Verilen paragrafta dilin hangi özelliğinin vurgulandığını açıklayınız. 

Verilen paragrafta dilin kültür üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. Toplumdaki inanç dil sayesinde geçerliğini yitirmiş ve değişmiştir

Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.