9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB CEVAPLARI SAYFA 31 ,

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB CEVAPLARI
SAYFA 31
Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Gazel 1, ikinci grup Semai’yi, üçüncü grup Lavinia isimli şiiri inceler. Her grup inceledikleri şiirlerde birkaç dizenin yerini değiştirerek şiiri tekrar okurlar. Gruplar şiirlerin anlam ve biçimlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu tartışırlar. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından sözlü olarak ifade edilir.

Gazel BEYİTLERDEN OLUŞAN BİRİMİ VARDIR. Bu birimler ahenkli bir biçimde bir araya gelerek gazelin yapısını, sistemini oluştururlar. Gazelin dizeleri arasında bir değişiklik yapılırsa bu durumda gazelin anlamının bozulduğunu görürüz.

Semainin bir dizesinin yerini değiştirmek de bu şiir yapısını, sistemini bozmak anlamına gelir.
Lavinia şiirinin dizeleri değiştirilirse, belki şiirin bütün sistemi çökmez ama şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri arasında anlam kopuklukları oluşur. Bunda şiirin serbest bir ölçüyle yazılmış olması etkilidir.Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.