7 Eki 2015

2015-2016 9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI SAYFA 7

Reklamlar


2015-2016 9.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI
SAYFA 7
6. ETKİNLİK
■ İletişime katılan unsurların birlikte meydana getirdikleri ortama “bağlam” denir. Dildeki anlatım zenginliği kelimelerin kullanıldıkları bağlamla doğrudan ilgilidir. Siz de “kol, dal, elektrik” kelimelerini farklı bağlamlarda kullanınız.

7. ETKİNLİK

■ Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen kelime, nesne, görünüş ve olgular “gösterge”dir. Mesela, “ülke bayrakları” o ülkelerin “bağımsızlığı”nın göstergesidir. Siz de değişik göstergeler (resim, şekil, grafik, yazı, fotoğraf vb.) bularak sınıfla paylaşınız.
Anlama ve Yorumlama
1. Bir iletiyi farklı göstergeler kullanarak vermenin mümkün olup olmadığını örneklerle gösteriniz.

2. İletişimin önemini ve değerini günlük hayatınızdan örneklerle açıklayınız.

3. Çağımıza iletişim çağı denilebilir mi? Niçin?

8. ETKİNLİK

■ Atatürk'ün basınla ilgili görüşlerini araştırarak bulduklarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.
  • Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (1922)
  • Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1925)
  • Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1924)
  • Cumhuriyet devrinin kendi anlayış ve ahlâkını taşıyan basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devir gazetelerinin ve adamlarının düzeltilmesi mümkün olmayanları ulusun gözünde belirlenirken, öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve soylu ulusumuzun yeni çalışma ve uygarlık yaşamını kolaylaştırıp özendirecek işte ancak bu anlayıştaki basın olacaktır. (1 Kasım 1925, TBMM)
  • Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. (1929)
  • Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. (1923)
  • Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz. (1923)
  • Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin kesinlikle isteyeceği hususlardandır. (1 Mart 1922)
  • Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir. (1924)
  • Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. (05.02.1924, İzmir'de gazetecilerle)
9. ETKİNLİK

Günler kısaldı, Kanlıca'nın ihtiyarları,

Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.
Yahya Kemal BEYATLI
“Sonbahar” kelimesi yaşlılar için farklı, çocuklar için ise çok daha farklı anlamlar çağrıştırır. Aslında bu, sonbaharın insan zihninde oluşturduğu göstergedir.

Örneğin,

Yaşlılar —► (sonbahar) -► geçmiş (anı)

Çocuklar —► (sonbahar) -► okulların açılışı

■ Siz de aşağıda verilen meslek grupları için sonbaharın çağrıştırdığı anlamları yazınız.

Oduncu -► (sonbahar) -► ...............

Çiftçi -► (sonbahar) -► ...............

Öğretmen -► (sonbahar) -► ...............

4. Ağaçların yapraklarının sararması neyin göstergesidir?
SONBAHARIN5. Deniz fenerinin gemi kaptanları için ne ifade ettiğini açıklayınız.
YOL GÖSTERİCİDİR.6. İsminizin göstergeniz olduğunu düşündünüz mü? Neden?
İSİMLER AİT OLDUĞU KİŞİNİN GÖSTERGESİDİR.7. Mektup, telgraf, elektronik posta vb. iletişim araçlarında gönderen-gönderilen-alıcı-kanal (araç) ilişki-sini belirtiniz.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar