5 Eki 2015

2015 2016 9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINLARI SAYFA 20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

Reklamlar

2015 2016 9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINLARI SAYFA 20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

SAYFA 20

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A 1) DOĞAL SİSTEMLER HANGİLERİDİR?

DOĞAL SİSTEMLER  ŞUNLARDIR: 

Litosfer(Taş Küre): Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir. Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir.  
Hidrosfer(Su Küre):   Ç evremizde a karsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında   da su bulunmaktadır. Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir.
Atmosfer(Hava Küre):   Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleriiçin ilk koşuldur.   
Biyosfer(Canlılar Küresi):   Çevremizdebitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsur larının hepsi birlikte doğal sistemleri   oluştururlar

2) MATEMATİK COĞRAFYANIN İNCELEME ALANI NEDİR?


Matematik cografya evreni ve onun icinde bulunan güneş sistemi dünyayı sayısal değerlerle inceler ve elde ettiği değerleri istatistiki verilere döker.. Daha sonra cografyanın alt dalları olan klimatoloji, kartografya, jeomorfoloji gibi bilim dalları bu verilerden yararlanır. 


3) COĞRAFYANIN PRENSİPLERİ NELERDİR?


Her bilimin kendine özgü ya da en çok kullandığı prensipleri vardır. Coğrafya biliminin 3 prensibi vardır. Bunlar sırasıyla:


Dağılış: Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir.

Coğrafyada bir konunun veya olayın dağılışı belirtilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yayılış biçimlerinin ayrı ayrı ifade edilmesidir.

Yatay Dağılış: Harita üzerinde gösterilmesi. Örneğin Tarım Alanlarının Türkiye'deki Dağılışı haritasından tarım alanlarının nerede bulunduğu, yüzölçümlerinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler anlaşılabilir.

Dikey Dağılış: Harita üzerinde eşyükselti eğrilerini kullanarak dikey dağılış gösterilebilir. Türkiye Fiziki haritasından ülkemizdeki bir yerin yüksekliği saptanabilir.

Zamanda Dağılış: Belirli zaman aralığında elde edilmiş veriler bir grafik üzerinde gösterilir. Örneğin 1950 ' 2010 Yılları Gölyazı Nüfus Sayım Grafiği.

İlgi ve Bağlılık, Coğrafyanın konusu olan her olay ve olgu, başka bir olay ve olgu ile ilgilidir.

Örneğin muz meyvesi en hafif don olayından bile etkilenir. Bundan dolayı muz meyvesi ılık geçen Akdeniz ikliminde yetişir. Yani muz ekim alanları ile ılıman geçen iklimler arasında bir ilgi vardır.

Nedensellik, Her bilimde olduğu gibi coğrafyada da "neden" sorusu sık sık sorulur. Çünkü hayatta her şeyin bir nedeni vardır.

Turunçgillerin Doğu Anadolu'da yetişmemesinin nedeni, bu meyvelerin bünyesinde bol su barındırması ve bu suyun kış soğuklarında donmasıdır.

4) BİYOCOĞRAFYA HANGİ BİLİM DALLARINDAN YARARLANMAKTADIR?


botanik, zooloji


B  1) klimatoloji

     2) fizikî
     3) hidrografya
     4) kartografya ve coğrafi istatistik

C 1Y 

    2D
    3D 
    4D

Ç 1D

    2C
    3A
    4E


KAYNAK: www.bolcevap.comArtikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar