1 Eki 2015

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 25

Reklamlar

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DER KİTABI  CEVAPLARI SAYFA 25
www.edebiyatfatihi.net

4. Atatürk ilke ve inkılaplarının adlarını aşağıya yazınız. Yazdığınız bu ilke ve inkılaplardan hangileri Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşmasında etkili olmuştur? Açıklayınız.
Atatürk ilkeleri
Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir.
Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.
Milliyetçilik İlkesi: Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamı ifade edilmektedir.
Laiklik İlkesi: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek, devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir.
Devletçilik İlkesi: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir.
İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi: Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.
Atatürk inkılapları:
Bunları bazı ana başlıklar altında toplayabiliriz. Atatürk’ün yapmış olduğu  inkılaplar;
Sosyal alanda yapılan inkılaplar: Kılık kıyafette değişiklik, tekke ve zaviyelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler, sağlık alanında yapılan düzenlemeler, şapka kanunu, Türk kadınına tanınan haklar.
Siyasal alanda yapılan inkılaplar: Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri, 1924 anayasasının kabul edilmesi.
Eğitim alanında yapılan inkılaplar: Öğretimin birleştirilmesi, millet mekteplerinin açılması, harf devrimi, medreselerin kapatılması, güzel sanatlarda yapılan yenilikler, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması, üniversite reformları.
Hukuk alanında yapılan inkılaplar: Teşkilatı esasiye kanunu, yeni anayasanın kabulü, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu, mecellenin kaldırılması, şeriyye mahkemelerinin kapatılması.
Ekonomik alanda yapılan inkılaplar: Aşar vergisinin kaldırılması, İzmir iktisat Kongresi, çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar, tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, kabotaj kanunu, sanayi teşvik kanunu, 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması, ticaret ve sanayi odalarının kurulması, örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması.
Atatürk ilke ve inkılapları, ülkemizin gelişimi ve çağın yakalanması açısından oldukça önemli atılımlardır. Bu ilke ve inkılaplar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milleti’ne dünya devletleri arasında önemli bir prestij sağlamıştır ve tüm dünyaca takdirle karşılanmıştır. B.Soylu 

Özellikle Cumhuriyetçilik, İnkılapçılık, Halkçılık ,Laiklik ilkeri etkili olmuştur.

5. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( D)
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında edebî dilde bir değişim oluşmuştur.
( D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Tanzimat Fermanıyla getirilen yeniliklerin etkisi vardır.
(Y ) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında memleket edebiyatı anlayışı tamamen bitmiştir.


6. Yenileşme Dönemi aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde başlamıştır?A) Destan Dönemi Türk Edebiyatı
B) Millî Edebiyat Dönemi
C) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
D) Tanzimat Dönemi Edebiyatı

E) İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

ARAŞTIRMA
1. Cumhuriyet Döneminde yazılmış deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra metinleri bularak sınıfınıza getiriniz.
2. Cumhuriyet Döneminde yazılan öğretici metinlerin dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi edininiz.
3. Edebî bir kavram olarak “motif” ne demektir? Araştırınız.
4. Cumhuriyetten önceki edebî dönemlerde deneme yazılıp yazılmadığını araştırınız (Bu çalışma deneme konusundaki 5. etkinlik içindir.).

5. Nurullah Ataç’ın fikrî ve edebî yönü hakkında araştırma yapınız (Bu çalışma, deneme konusundaki 6. etkinlik için yapılacaktır.).
EN ÖZLÜ BİLGİLER MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ6. Cumhuriyet Döneminde etkili olan sosyal ve siyasi düşünce akımları hakkında bilgi edininiz (Bu çalışma makale konusundaki 2. etkinliğin ğ maddesi içindir.).
7. Peyami Safa’nın fikrî ve edebî yönü hakkında araştırma yapınız (Bu çalışma makale konusundaki 5. Etkinlik içindir.).

8. Sınıfınıza Bartın ile ilgili fotoğraf ve yazılar getiriniz (Bu çalışma gezi yazısı konusundaki 3. etkinliğin b maddesi içindir.).

9. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden bir metin belirleyerek sınıfa getiriniz (Bu çalışma gezi yazısı konusundaki 4. etkinliğin a maddesi içindir.).

10. İsmail Habib Sevük’ün fikrî ve edebî yönü hakkında araştırma yapınız (Bu çalışma gezi yazısı konusundaki 6. Etkinlik içindir.).


11. Atatürk ilkeleriyle ilgili metinler bularak sınıfınıza getiriniz (Bu çalışma Yorumlama – Güncelleme aşamasındaki 6. etkinlik içindir.).
 http://www.edebiyatfatihi.net/p/12sinif.html

Artikel Terkait

3 yorum

Elinize emeğinize sağlık :) Sitenizi takipteyim :)

Teşekkürler Emre :) Eksik olmayın...

teşekkürler :D

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar