1 Eki 2015

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTAP CEVAPLARI SAYFA 24

Reklamlar

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTAP CEVAPLARI SAYFA 24
YORUMLAMA-GÜNCELLEME

1. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki edebî zevk ve anlayışın konu edildiği panelinizi sınıfta düzenleyiniz.
2. Yazarların düşüncelerini rahatlıkla yazıya geçirmeleri hangi edebî dönemde başlamıştır? Tartışınız.
CEVAPLARI HAZIRLANIYOR...

3. Atatürkçülüğün hangi ilkeleri günümüzde yazılan eserlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır?
4. a. Anadolu coğrafyası ve insanı "Yol" ve "Bir Beyoğlu Dönüşü" adlı metinlerde nasıl ve niçin
ele alınmıştır?
b. Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan eserlerin konuları neden Anadolu coğrafyası ve insanları ile sınırlandırılmıştır?
5. İncelediğiniz edebî eserlerin hangilerinde milletimize has özellikler yer almaktadır?

6. İncelediğiniz edebî eserleri etkilendikleri akım ve yönelimlere göre gruplandırınız ve aşağıya bir tablo yaparak gösteriniz.

www.edebiyatfatihi.net

BU İÇERİĞİ KOPYALAYIP HİÇBİR ŞEKİLDE KENDİ SİTENİZDE YAYINLAYAMAZSINIZ...

DEĞERLENDİRME

1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?
A) 1918-2000 yılları arasın da ortaya çıkan sosyal ve siyasi olayların etkisi
B) Atatürk ilke ve inkılaplarının etkisi
C) Kavmî özelliklerin etkisi
D) Milleti oluşturan değerlerin etkisi
E) Yeni dil anlayışının et kisi

2. Millî Edebiyat zevk ve anlayışı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına ne ölçüde yansımıştır?
Açıklayınız.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Milli edebiyat zevk ve anlayışı devam etmektedir.
· Halka yönelen, Anadolu’yu temel alan, milli unsurların ön planda olduğu, sade bir dilin kullanıldığı, Batı’daki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemdir
3. Aşağıdaki cümleleri bu ünitede öğrendiklerinize göre tamamlayınız.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında ..... zevki ortaya
çıkmıştır.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında .... coğrafyası ve ... konu olarak işlenir.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında .... oluşturan .... farklı yönleriyle edebî metinlerde ele alınır.

I . ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Cumhuriyet Dönemini oluşturan siyasi, sosyal ve fikrî olayların neler olduğunu söyleyiniz.
2. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında edebî dil ve anlayışta ne tür gelişmeler olmuştur?
CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında millî değerlerini edebî metinlerde yer almasının sebepleri nelerdir?
www.edebiyatfatihi.net 
Atatürk inkılâplarıyla, sosyal ve kültürel yapımızın yanı sıra sanat ve edebiyat hayatında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni alfabenin kabulü, medeni kanun, yeni okulların açılması gibi halka yönelik hareketler, edebiyatımızın Anadolu’ya ve halka yönelişini hızlandırmıştır. Yazılan eserler, genç cumhuriyetin sosyal, kültürel ve fikri yapısını yansıtmıştır.

Yazar ve şairlerimiz, eserlerinde milli, sosyal ve toplumsal konuları işlemişlerdir. Yazarlarımız genç cumhuriyetin dayandığı ilkeleri, idealize ederek halka anlatmışlardır. Cumhuriyet ve demokrasi için ihtiyaç duyulan erdemler, sanat eserlerinin ana konusu olmuştur.
Cumhuriyet dönemi yazarları, eserlerinde sevgi, tabiat güzellikleri, Anadolu insanının yoksulluğu ve mücadelesi, gurbet, ölüm, Atatürk ilke ve inkılâpları, milli mücadele ruhu, Batı uygarlığından yararlanma yolları, kalkınma ve çalışma gibi konulara yer vermişlerdir.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar