20 Eki 2015

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 53 ,(ilk kez ve sadece burada)

Reklamlar

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI FIRAT YAYINCILIK SAYFA 53
SAYFA 53
1. a. “Geçen Dakikalarım”, “Mavi, Maviydi Gökyüzü” adlı şiirlerin oluşmasına imkân sağlayan zihni­yet aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.
  • Sosyal, siyasi, idari, adli, askeri, dini güçlerin oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk
  • Sivil toplum örgütlerinin oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk 
  • Ticari hayatın oluşturduğu duygu, anlayış ve zevk  
  • Eğitim etkinliklerinin oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk

b. Yaptığınız seçimlerin nedenlerini açıklayınız.
2. a. “Geçen Dakikalarım” adlı şiirin yapısının nasıl oluşturulduğunu inceleyiniz. Aşağıda adları veri­len nazım birimlerinden hangisiyle yazıldığını belirleyiniz.
BENT
 b. Şiiri meydana getiren birimler arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Şiiri meydana getiren bentler arasında anlamsal bir bütünlük vardır. Bentler küçük bir tabloyu ve küçük bir olayı anlatabilmek için birbiriyle ilintili ve birbirinin devamı olacak şekilde oluşturulmuştur.
c. Şiir hangi nazım şekliyle oluşturulmuştur? Belirtiniz.
Şiir terza rima nazım şekliyle oluşturulmuştur.
b.  Aşağıda adları verilen şiirlerin temalarını tabloya yazınız.
Geçen Dakikalarım: Geçmişe özlem
Mavi, Maviydi Gökyüzü: Özlem
Bir Başka Tepeden: Bir şehre hayranlık
c.  Tabloda adları verilen şiirlerin ve tema bakımından karşılaştırınız.
Üç şiirde de bireysel temalar işlenmiştir. Genellikle özlem ve hayranlık noktalarında temalar benzerlik göstermektedir.
ç.  Tabloda adları verilen şiirlerin temaları evrensel midir? Niçin?
Adları verilen şiirlerin temaları evrenseldir. Çünkü gerek özlem olsun gerek yaşanan yere bağlılık ve hayranlık temaları her ulusta, her ülke insanında görülen duyguları ifade eder.
d. Tabloya temalarını yazdığınız şiirlerden hangisi bireysel duyuş tarzıyla evrensel olanı birleştir­miş ve işlediği temayı okuruna daha rahat aktarabilmiştir? Şiirde bu özellik nasıl sağlanmıştır?www.edebiyatfatihi.net
Üç şiirden Geçen Dakikalarım adlı şiir bireysel duyuş tarzıyla evrensel olanı birleştirmiş ve işlediği temayı okuruna daha rahat aktarmıştır. Şiirde bu özellik ifadelerin keskinliği ve imgelerle, bir tabloyu başarılı bir şekilde kelimelere dökebilmesiyle sağlanmıştır.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar