19 Eki 2015

12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI FIRAT YAYINCILIK SAYFA 34,

Reklamlar


12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI FIRAT YAYINCILIK

 SAYFA 34
12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DER KİTAP CEVAPLARI 

SAYFA 34 www.edebiyatfatihi.net
ğ. Cumhuriyet Döneminde etkili olan sosyal ve siyasi düşünce akımları hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle tabloyu tamamlayınız.

Sosyal Düşünce Akımları Siyasi Düşünce Akımları

h. “Memleket Edebiyatı” adlı deneme ve “Sanatta Tarihîlik ve Ebedîlik” adlı makale, tabloya yazdığınız hangi düşünce akımlarından etkilenmiştir?

DİL DEVRİMİ , ÖZTÜRKÇECİLİK , 
www.edebiyatfatihi.net
3. a. Peyami Safa’nın kullandığı kelimeler ve dil kuralları, deneme konusundaki dördüncü çalışmada paragrafları verilen Sinan Paşa, Şinasi, Ahmet Hâşim ve Yahya Kemal Beyatlı’nın kullandıkları kelimeler ve dil kurallarıyla benzerlik gösteriyor mu? Neden?


Benzerlik göstermiyor ; çünkü Peyami Safa'nın dili verilen sanatçılara göre daha sade ve anlaşılırdır.

b. Metni açıklık, duruluk, akıcılık ve tutarlılık bakımından inceleyerek özelliklerini belirleyiniz.
www.edebiyatfatihi.net
Metin akıcı , duru , akıcı ve tutarlıdır.· mesele
· sanat
· kalem
· ebedî
· sözcü
· tazelik
· sathi
· romanezber
· bence
· müellif
· mazmun
· devir
· kültür
· trajedi
· değer
· söz eserkestirme
· Batı
· hatır
www.edebiyatfatihi.net
. c. Yukarıdaki kelimeler incelediğiniz makaleden alınmıştır. Bu kelimeleri terim, kavram ve günlük hayatta kullanılma özelliklerine göre aşağıya gruplandırınız. Bu kelimelerin metinde Kullanılma nedenlerini belirleyiniz.
www.edebiyatfatihi.net
Terimler Kavramlar Günlük Hayatla İlgili Kelimeler

ç. Peyami Safa, "Sanatta Tarihîlik ve Edebîlik" adlı metninde kullandığı dille düşüncelerini okuruna ifade edebilmiş midir? Görüşlerinizi nedenleriyle belirtiniz.

İfade edebilmiştir , akıcı , yalın ve tutarlı bir dil kullanmıştır.4. İncelediğiniz makale daha önceki yıllarda okuduğunuz makalelere hangi yönleriyle benziyor? Yazar hangi geleneğe bağlı kalarak makalesini yazmış olabilir? Neden?
ÖĞRETİCİ METİN GELENEĞİ (MAKALE) Çünkü bir konuda okura bilgi vermek , okuru aydınlatmak için...
www.edebiyatfatihi.net
5. a. Peyami Safa’nın fikrî ve edebî yönü hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle yazarın düşünce yapısı ve edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi veriniz.

b. Sizce Peyami Safa; Fuzûlî, Bâkî, Nedîm gibi şairlerin adlarını metninde niçin anmıştır? Yazarın beslendiği kültür kaynaklarını düşünerek bu soruyu cevaplandırınız.
Fuzuli ,Baki ve Nedim yaşadıkları devrin en büyük sanatçılarıdır. Çünkü eserlerinde Doğu-Batı sentezi yapması Peyami Safa'nın  özgün özelliklerindendir.
www.edebiyatfatihi.net

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar