12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI FIRAT YAYINCILIK SAYFA 22

reklamlar
12.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTAP CEVAPLARI FIRAT YAYINCILIK SAYFA 22
2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DER KİTAP CEVAPLARI SAYFA 22
10. “Ayak Sesleri” adlı metinde kimin düşünce ve hisleri anlatılmıştır? Bireyin kendi şartları içerisinde ele alınması edebiyatımıza neler kazandırmıştır? Açıklayınız.

Sanata ilgi duyan bir gencin düşünce ve hisleri anlatılmıştır. Bireyin kendi şartları içinde alınmasıyla edebiyatımızda  iç gözlem , psikoloji ve empati önem kazanmıştır.Bireyin iç dünyasını anlatan eserlerde , toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil; psikolojik yönüyle anlatma gayreti içine girilmiştir. Olaylardan ve insanlar-dan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır.Uluslaşmaya verilen önemin bir yansıması olarak "birey"e, "bireysel bilinç"e önem verilmiştir
. 11. a. Aşağıdaki akımların özelliklerini tabloya yazınız.
ÖZLÜ BİLGİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARA TIKLAYINIZ
SEZGİCİLİK
VAR OLUŞÇULUK
GERÇEKÜSTÜCÜLÜKb. “Ayak Sesleri” adlı hikâyede hangi bilim dalının etkisi vardır? Hazırlık çalışmasından edindiğiniz bilgiden ve tabloya yazdığınız özelliklerden yola çıkarak psikoloji ve psikiyatri alanında gerçekleştirilen ilmî çalışmalardan, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında Batı dünyasında ortaya çıkan ve bireyin bunalımını esas alan edebî hareketlerden Selâhattin Batu'nun ne ölçüde yararlandığını açıklayınız.
PSİKOLOJİ BİLİMİNİN ETKİSİ VARDIR. Yazar iç gözlem , psikoloji ve empatiye önem vermiş ve bireyi psikolojik yönüyle anlatmaya gayret etmiştir.


Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.