20 Eki 2015

12.SINIF EDEBİYAT FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI SAYFA 30,

Reklamlar

12.SINIF EDEBİYAT FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI 
SAYFA 30
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

1. Nurullah Ataç, “Memleket Edebiyatı”adlı metnini niçin yazmış olabilir? Gerekçelerinizi tahtaya sıralayınız. Bu gerekçelerden en doğru olanını metnin yazılış amacı olarak belirleyi niz.
Nurullah Ataç , S.Hakkı Esatoğlu adındaki genç bir yazarın bir gazetede yazdığı makaledeki görüşlerine karşı çıkmak , onu ve düşüncelerini eleştirmek için bu yazıyı yazmıştır.(edebiyatfatihi.net)

. 2. a.Metinde çok kullanılan kelime ve kelime gruplarını aşağıya yazınız.

Kelimeler : betke , tümce,betik , toplum  , dörüt ,
Kelime grupları : Bay Esatoğlu , gökçe-yazın , Türk toplumu ...

b. Belirlediği niz ke li me ve ke li me grup la rı için de geç ti ği cüm le ye han gi an lam la rı katmıştır? Açıklayınız. Bu kelime ve kelime gruplarının metni meydana getiren anlam birliklerinin oluşmasındaki etkileri nelerdir?

Bu anlam birlikleri bir ana düşünce etrafında birleşerek metni meydana getirmiştir.
c.Mo tif kav ra mı hak kın da yap tı ğı nız araş tır ma dan da ya rar la na rak incelediğiniz metnin en etkili  cümlelerini belirleyiniz. Bu cümleleri nasıl adlandırabileceğinizi belirtiniz.
Metnin en etkili cümleleri ne sizce ? Metni okuyarak buna kendiniz karar verin !

ç. Metnin temel düşüncesi ni oluşturan cümleleri belirleyiniz. Belirlediğiniz bu cümleler “mo tif” olarak adlandırdığınız cümlelerden farklı mıdır? Niçin?
Son paragraftaki cümleler metnin temel düşüncesini oluşturan cümlelerdir.Motiflerin birleşerek metnin ana düşüncesini oluşturduğunu unutmayınız...
d. Met nin te mel dü şün ce si ni oluş tu ran un sur/un sur lar ne dir/ne ler dir? Be lir ti niz.
Motifler , anlamlı dil birlikleri metnin temel düşüncesini oluşturan unsurlardır.
.   e.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde ne anlatıldığını aşağıya yazınız.
Giriş :  Nurullah Ataç , S.Hakkı Esatoğlu adındaki genç bir yazarın bir gazetede yazdığı makalesinden bahsedip direkt eleştiriye başlıyor.

Gelişme : Nurullah Ataç genç yazarın memleket edebiyatıyla ilgili düşüncelerini birçok örnek ve alıntı kullanarak eleştiriyor , kendi bakış açısıyla genç yazarın yazdıklarına cevaplar verip kendi düşüncelerini farklı yönlerden anlatıyor.

Sonuç: Ulusal edebiyatın ne olduğunu açıklıyor.

f) Anlam birlikleri (sözcük-sözcük grupları, cümle-paragraf) metnin ana düşüncesi etrafında bütünleşerek metnin planını oluşturur.

g) Metnin içeriği , yazıldığı dönemin sosyal ve siyasal olayları  hakkında net bilgiler vermiyor. Şunu söyleyebiliriz bu dönem  tartışma ve polemik öğeleriyle  farklı yazınsal ve politik duruşların sergilendiği bir dönemdir.


ANA FİKRİ: TÜRKÇE YAZILMIŞ HER SANAT YAZISI ULUSAL EDEBİYATIN PARÇASIDIR.

b) Metnin ana fikri dönemin sosyal gerçekliğini yansıtmakta olup  , edebiyatta ulusallık meselesi günümüzde de işlenen bir ana fikirdir.

c) Memleket Edebiyatı metnindeki ana fikir internet , tv-radyo-gazete gibi görsel ve yazılı medya iletişim araçlarıyla da ifade edilebilir.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar