15 Eyl 2015

Nedim'im gazel açıklaması ve incelenmesi

REKLAMLAR


NEDİM’İN BİR GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISAL AÇIDAN İNCELENMESİ
Giriş

Edebî ürünlerin her zaman yeni izah ve yorumlara ihtiyaç duyduğu açıktır. En eski şiir örnekleri dahi, çağdaş bir yaklaşımla incelendiğinde, okuyucu/araştırıcıda yeni duygu, düşünce ve ufuklar açmaktadır. Tarih boyunca yazılı-kutsal metinleri, yıldızları, gezegenleri, cinleri ve diğer ruhanî varlıkları kendilerine şerh edip açıklayacak kimselere ihtiyaç duyan insanlar, bu amaçla ister itibar ve itimat edilsin ister edilmesin bu ihtiyaçlarını bir şekilde gidermişlerdir. Toplumun bu tür merak ve ihtiyaçları istismar edilmiş olsa da doğru rehberlik ve yönlendirmeler de yapılmıştır. Hz. Yusuf’un bir rüya şerh edicisi ve toplum mürebbiliği yaptığı unutulmamalıdır.Artikel Terkait

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon