9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2015 ünite dağılımı

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2015 ünite dağılımı
Dört yıla yayılan üniteler, haftaları ve içerikleriyle bir tablo üzerinde gösterilmiştir. Programın öğretim yaklaşımında, bilgi ve uygulamanın bir arada olması ön görüldüğü için, ünitelere ait tabloda okuma, yazma ve sözlü iletişim konuları da aynı düzlemde görülecek şekilde yerleştirilmiştir. Ünitelerin çoğunda okuma, yazma ve sözlü iletişim konuları birbiriyle ilişkili olarak yapılandırılmıştır. Ayrıcabazıünitelerdesözlüiletişimçalışmalarıokumaveyazmaçalışmalarındanbağımsızbiçimde yapılandırılırken bazı ünitelerde ise işlenen metin türüne ve süreye bağlı olarak sözlü iletişim çalış- malarına yer verilmemiştir. Ünite tablolarında masal, fabl, destan, efsane, tiyatro, hikâye, roman, senaryo, anı, deneme, gezi yazısı, sohbet, fıkra, günlük, blog, eleştiri, biyografi, otobiyografi, mülakat, söylev, makale, dilekçe, tutanak, mektup, e-posta, haber ve reklam olmak üzere 27 farklı türe dair bilgi ve uygulamalara yer verilmiştir. Ünitelerde metin türlerinin dağılımında edebiyat geleneği içinde daha güçlü olan ve daha çok karşılaşılan edebî türler olarak hikâye, roman, şiir ve tiyatroya her sınıf düzeyinde yer verilmiştir. Diğer türlerden deneme, anı, destan, efsane, haber, reklam, dilekçe ve tutanağa ilk kez onuncu sınıfta; eleştiri, sohbet, fıkra, biyografi, otobiyografi, mülakat, söylev ve gezi yazısına ilk kez on birinci sınıfta yer verilmiştir. Aşağıdakitabloda, metintürleriyle ilgili konuveçalışmalarınanaçerçevesi gösterilmiştir.Hiç yorum yok

Yorumunuz onaylandıktan sonra görülecektir..Bir hesabınız yoksa "adı/url veya anonim"i seçerek kolayca yorum yapabilirsiniz.Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek "beni bilgilendir" kutucuğuna işaretleyebilirsiniz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.