13 May 2015

MİLLİ EDEBİYAT TEST SORULARI ve CEVAPLARI -2

Reklamlar


MİLLİ EDEBİYAT TEST SORULARI VE CEVAPLARI-2
TEST 2


1)Aşağıdakilerden hangisinde Milli edebiyatla ilgili yanlış bir açıklama yapılmıştır?
A)Yazı dilinde İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.

B)Kurtuluş Savaşı’nın insanımız üzerindeki etkilerine yer verilmiştir.

C)Ulusal kaynaklara ve Anadolu insanına yönelinilmiştir.

D)Asıl şiirimizin halk şiiri, ölçümüzün hece olduğu savunulmuştur.

E)Roman, öykü, şiir dışında ürün verilmemiştir.2)Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in yapıtlarından değildir?
A)Yalnız Efe B)Bomba C)Yüksek Ökçeler D)Altın Işık E)Beyaz Lale3)Aşağıdakilerden hangisinde Milli Edebiyat Dönemiyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A)Dildeki yabancı sözcükler atılmış ancak Türkçeye yerleşmiş sözcükler Türkçeleşmiş kabul edilmiştir.

B)Mekan olarak sadece İstanbul kullanılmıştır.

C)Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.

D)Edebiyat toplumunun hizmetine sokulmuştur.

E)İstanbul Türkçesi temel alınmıştır.4)Aşağıdaki şiirlerden hangisi Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiridir?
A)Ok B)Sessiz Gemi C)Rintlerin Ölümü D)Açık Deniz E)Endülüs’te raks5)Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal ile Mehmet Akif Ersoy’un ortak bir özelliğidir?
A)Öz şiir anlayışıyla yazmaları

B)Hece ölçüsünü hiç kullanmamaları

C)Manzum hikaye türünde de yazmaları

D)Kişisel konularda şiir yazmaları

E)Aruzu yaşayan Türkçeye başarıyla uygulamaları


6)Mehmet Akif Ersoy için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Vatan, din ve ahlak, şiirlerinin en önemli temalarıdır.

B)Şiirlerini yedi kitaptan oluşan “Safahat”adlı kitabında toplamıştır.

C)Şiirlerinde öyküleme ve karşılıklı konuşma tekniğini tercih etmiştir.

D)Eserlerini “sanat için sanat”görüşü doğrultusunda vermiştir.

E)Günlük konuşma diline yaklaşan bir üslubu vardır.7)Divan şiirinin şekil özellikleri ile Batı şiirinin anlatım özelliklerini birleştirerek “Neo-klasik” akımın temsilcisi olan, sembolizm ve parnasizmden etkilenen, aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehmet Akif Ersoy B)Yahya Kemal Beyatlı C)M.Emin Yurdakul

D)Ziya Gökalp E)Ahmet Haşim8) -Ziya Gökalp’in etkisiyle aruzu bırakıp hece ile yazmaya başladılar.

-Sade Türkçe kullandılar.

-Anadolu’yu ve halkı tanımadıkları için ulusal sorunları yeterince dile getiremediler.

-Düşüncelerini eserlerinde tam olarak yansıtamadıkları için sığ bir memleket edebiyatı yaratmış oldular.

Yukarıdaki sözü edilen şiir topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yedi Meşaleciler B)Garipçiler C)Beş Hececiler D)Maviciler E)Yeniler

9)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemiyle ilgili yanlış bir yargıdır?

A)Ağalık düzeni, işçi sınıfı ve gecekondu yaşamı ele alınmıştır.

B)Ziya Gökalp, Fuat Köprülü gibi düşünce ve bilim adamlarıyla güçleniştir.

C)Aruzun yerini hece vezni almıştır.

D)Nesir ve şiir alanında güçlü sanatçılar yetişmiştir.

E)Dil ve konuda yerli hikaye ve roman anlayışı benimsenmiştir.10)Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’in şiirde kullandığı temalardan değildir?
A)Tarih      B)Aşk      C)Vatan     D)Ölüm    E)Toplumsal sorunlar11)Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Döneminde roman alanında ürün vermemiştir?
A)Ömer Seyfettin B)Ziya Gökalp C)Yakup Kadri D)Reşat Nuri E)Halide Edip12)Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri’nin yurt için çalışacak idealist gençleri Feride kişiliğinde sembolleştirdiği yapıtıdır?
A)Çalıkuşu B)Yaprak Dökümü C)Acımak D)Dudaktan Kalbe E)Damga

13)Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat şiir anlayışı için söylenemez?
A)Halkın konuştuğu sade bir dil kullanılması

B)Ulusal nazım ölçüsü hecenin kullanılması

C)Ülke sorunlarının konu edilmesi

D)Nazım biriminin beyit olması

E)Anlatımın açık ve yalın olması


14)Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’nin yapıtlarından değildir?
A)Ateşten Gömlek B)Vurun Kahpeye C)Sinekli Bakkal D)Hep o Şarkı E)Zeyno’nun oğlu


15)Yahya Kemal’in aşağıdaki yapıtlarından hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)Eğil Dağlar B)Kendi Gök Kubbemiz C)Eski Şiirin Rüzgarıyla D)Rubailer E)Sessiz Gemi


16)Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ile Yahya Kemal’in ortak özelliği değildir?
A)Öz şiir geleneğine bağlı olmaları

B)Şiir dışında da ürün vermeleri

C)Şiirde musiki ve ahengi önemsemeleri

D)Gezi ve fıkra türünde de başarılı olmaları

E)Aruzdan yana olmaları, heceyi küçümsemeleri


17)Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat sanatçılarından Ziya Gökalp’in bir eseri değildir?
A)Kızıl Elma B)Yeni Hayat C)Altın Işık D)Zafer Yolunda E)Türkçülüğün Esasları18)Milli edebiyatın öncülerindendir. Şiirlerini yalın bir dille ve hece ölçüsüyle yazmıştır.

Bunları “Geçtiğim Yol” adlı kitabında toplamıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehmet Emin Yurdakul B)Ömer Seyfettin C)Mehmet Akif

D)Ziya Gökalp E)Ali Canip19)Aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklı bir yapıtın kahramanıdır?
A)Şevket B)Selim Paşa C)Ferhunde D)Ali Rıza Bey E)Fikret20)Aşağıdakilerden hangisinin yazınsal türü ötekilerden farklıdır?

A)Sürgün B)Acımak C)Ankara D)Tatarcık E)ÇağlayanlarArtikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar