8 May 2015

9.sınıf edebiyat kitabı ekoyay yayınları sayfa 174 cevapları (ilk kez burada)

Reklamlar

EKOYAY 9.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI
SAYFA 174
2.METİN: DİLİN CANLANDIRMA GÜCÜ
www.edebiyatfatihi.net

1. Etkinlik: Sınıfa getirdiğiniz coşku ve heyecanı dile getiren, anlatmaya bağlı, göstermeye bağlı metinlerle haber yazısı, herhangi bir elektronik eşyanın kullanım kılavuzu, okulunuzun di­siplin yönetmeliği, el ilanları gibi değişik öğretici metinleri dil ve ifade biçimleri bakımından kar­şılaştırarak aşağıdaki soruları cevaplayınız :

a) Bu metinlerden hangileri bir nesneyi, bir kavramı, bir olayı anlatmak, açıklamak bildirmek ve okuyucuyu (alıcıyı) uyarmak, harekete geçirmek üzere kullanılmıştır?

Haber yazısı: Bir olayı açıklamak bildirmek

Kullanım Kılavuzu: Bir nesneyi açıklamak bildirmek

Disiplin Yönetmeliği: Okuyucuyu (alıcıyı) uyarmak

El ilanı: Okuyucuyu (alıcıyı) harekete geçirmek vb.

www.edebiyatfatihi.net

b) Metinlerdeki dil; ifade edilmek istenen düşünceye, seçilen anlatım türüne ve hitap edilen okuyucuya, kullanılan iletişim aracına göre nasıl değişiklikler göstermiştir?

Haberdeki dil günlük kullanım dilidir. Kolay, akıcı ve anlaşılırdır. Kılavuzdaki dil teknik tabirlerle doludur. Akıcı değildir. Yönetmelikteki dil de hukuki yaptırımları açıkladığından karmaşıktır. El ilanındaki dil de kolay ve anlaşılırdır.


c) Metinlerde dilin hangi işlevi kullanılmıştır? Öğretici metinlerde dilin hangi işlevi hâkimdir?

Metinlerde dil göndergesel işlevdedir.Öğretici metinlerde dilin göndergesel işlevi hakimdir.

ç) Hangi metinlerde ifade daha açık ve kesin, hangi metinlerde kapalı ve yoruma açıktır?
Haber yazısında ve el ilanında ifade daha açık ve keskin, kullanım kılavuzu ve yönetmelikte ise kapalı ve yoruma açıktır.

1. “Dilin Canlandırma Gücü” adlı metinde yer alan terimleri, kavramları ve günlük hayatla il­gili gözlemleri aktaran ifadeleri belirleyiniz. Bu unsurlar yazarın ifade gücünü nasıl desteklemiş­tir? Açıklayınız.
Dilin Canlandırma Gücü adlı metinde yer alan terimler:harf, ses, roman, kelime, şartlı refleks, tuval, hikâye, edebiyat
Dilin Canlandırma Gücü adlı metinde yer alan kavramlar:hafıza, hayal, şefkat, büyülenmek, merhamet,  sevgi, hayat, varlık
Dilin Canlandırma Gücü adlı metinde yer alan günlük yaşamla ilgili kelimeler: kendinden geçmek, okumak, fırıncı çıraklığı, işitmek, göz önüne getirmek, ortadan kalkmak,

Bu unsurlar yazarın ifade gücünü güçlendirmiş bazen açıklayıcı bazen de örneklendirici bir işlev üstlenmişlerdir.www.edebiyatfatihi.net özgün içerikler için tıklayınız2. “Dilin Canlandırma Gücü” adlı metni, yazar hangi amaçla yazmış olabilir? Yazarın metni kaleme almadaki amacına, farklı bir anlatım biçimi kullanarak da ulaşıp ulaşamayacağını sözlü olarak ifade ediniz.

Yazar bu metni bir düşünceyi anlatmak ve ispatlamak gibi bir amaçla yazmıştır. Farklı bir anlatım biçimi kullanarak bu amacını gerçekleştirmesi mümkün olmazdı.


3. Bilgi, inanç, düşünce farklılığı, kültürel çevre, psikolojik özellikler gibi unsurların yazarın bakış açısını oluşturduğundan hareketle “Dilin Canlandırma Gücü” adlı metinde yazarın bakış açısını yansıtan izleri belirleyiniz.

Yazarın Bakış Açısını yansıtan İzlere Örnekler:
*Yazar Gorki ve Pavlov hakkında bilgi sahibidir. Onlar hakkında bildiklerinden etkilenmiştir.
*Yazar kendi de edebiyatçı olduğundan konu hakkında kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmıştır.
* “Benim gibi doğru bir çizgi çekeme­yen biri, sadece tuvali karalar.” cümlesinde yazar iyi resim çizemediği bilgisini paylaşarak kendi hayatından örnek vermiştir.

4. Kitabınızın 1. ünitesinde yer alan “Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi” ko­nusundaki “Dil” başlıklı yazı ile “Dilin Canlandırma Gücü” adlı metni ana düşünce, bakış açısı, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.


5. Öğretici metin türleri hakkında yaptığınız araştırma sonuçlarından hareketle “Dilin Can­landırma Gücü” adlı metnin türünü belirleyiniz. Metnin türünü belirlerken nelere dikkat ettiği­nizi sözlü olarak ifade ediniz.

Bu metin öğretici metin türlerinden makaleye örnektir. Metnin türünü belirlerken yazarın bu metini yazmaktaki amacı nedir sorusuna cevap ararız? Yazar bu metinde bir düşüncenin savunuculuğu yapmak istediği için metnin makale olduğunu söyleyebiliriz.

6. “Maksim Gorki, fırıncı çıraklığı yıllarında, Tolstoy'un bir hikâyesini okurken öylesine ken­dinden geçer ki acaba kâğıdın içinde büyülü bir şey mi var, diye havaya kaldırır bakar. Tabii be­yaz sahife üzerinde siyah harflerden başka bir şey görmez.”

Metinden alınan bu paragrafta anlatılanla anlatılmak istenen arasında ne gibi farklılıklar ol­duğunu sözlü olarak ifade ediniz.

Paragrafta anlatılan Maksim Gorki’nin Tolstoy’un hikayesinden çok etkilendiği için bunu büyüyle ilişkilendirmesidir. Paragrafla anlatılmak istenen ise dilin çok güçlü bir canlandırma kuvvetine sahip olması ve insan zihninde hayaller yaratmadaki başarısıdır.


9. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 9.SINIF EDEBİYAT EKOYAY CEVAPLARI SAYFA , 9.sınıf edebiyat kitabı cevapları, 9.sınıf ekoyay edebiyat kitabı cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar